Default hero image

UNICEF har inlett en 90 dagar lång kampanj för att öka hjälpen till Sudans flyktingar.

Skribent |

Publicerad |

2004 08 27

Uppdaterad |

2004 08 27

UNICEF flyger in 81 ton förnödenheter i massiv insats för Darfur-flyktingarna

För att bistå sudanesiska flyktingbarn från Darfur som befinner sig i östra Tchad, påbörjar UNICEF i dagarna en luftbro, där 81 ton förnödenheter kommer att flygas in.

90-dagars katastrofplan

Luftbron är en del i UNICEFs arbete för att intensifiera de humanitära insatserna i området. Den extra satsningen ska pågå i 90 dagar.

I juni gjordes en undersökning som visade att många barn i området är mycket allvarligt undernärda. Därför kommer ett ton mineral- och vitamintillskott och 28 ton högenergi-kex att flygas in och distribueras. Näringstillskotten kan blandas med vanlig mjölk till s k terapeutisk mjölk. I dagsläget tas mer än 750 barn i området om hand på olika s k terapeutiska näringscentra. Det finns en näringsexpert på plats som utbildar personal i näringslära och lär dem föra näringsprotokoll för att de ska kunna rädda barn från att dö i undernäring.

Behovet av utbildning är mycket stort i området. Det finns ”tältskolor” i sex flyktingläger där 13 500 barn får utbildning. Men ytterligare cirka 60 000 sudanesiska barn behöver få gå i skolan. Därför flyger vi också in skolmaterial i form av 525 ”school-in-a-box” – varje låda innehåller skolutrustning för upp till 80 barn och tält som kan användas till mobila skolor.

Förbättra hygienen

I många av flyktinglägren är de sanitära förhållandena mycket dåliga, vilket leder till att många människor får diarré. I de fåtal läger som har fungerande latriner, är det fortfarande många som inte vet hur de fungerar eller hur viktigt det är att t ex tvätta händerna.
Förutom de 50 ton tvål som kommer att flygas in och distribueras till 105 000 flyktingar, kommer därför även 400 personer att utbildas i hygienfrågor. Tanken är att dessa personer sedan ska sprida kunskapen vidare till människor i lägren.
1300 latriner kommer också att byggas i de läger som saknar latriner.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.