Ohanesian-575x383.jpg

UNICEF bygger livräddande

luftbro i Sydsudan

Konflikten i Sydsudan har pågått i omkring 100 dagar, och nu när regnperioden närmar sig hotar en humanitär kris. Men UNICEF har tillsammans med WFP påbörjat en livräddande insats för att nå landets mest isolerade områden.

Skribent |

Publicerad |

2014 03 28

Uppdaterad |

2014 03 28

UNICEF bygger livräddande luftbro i Sydsudan

UNICEF och WFP distribuerar livräddande material till Sydsudan från luften. Foto: © UNICEF/Ohanesian

Med hjälp av helikopter och nedsläpp av livsviktigt material från luften har UNICEF och WFP (FN:s World Food Programme) idag påbörjat en insats för att nå människor i avlägsna, konfliktdrabbade områden i Sydsudan. Arbetet inleds i Akobo, nära gränsen mot Etiopien, där 30 000 människor kommer att få hjälp.

UNICEF och WFP har etablerat platser för nöddistribution av mat, hälsovård, skydd, utbildning och sanitet. Akobo är den första platsen som nås av hjälpen. 14 liknande insatser planeras under den kommande månaden, vilket beräknas hjälpa upp till 250 000 människor. Andra organisationer förväntas gå med i samarbetet.

Regnperioden som snabbt närmar sig gör vägarna i landet oframkomliga. Brist på skydd, dålig sanitet och vattenburna sjukdomar förvärrar läget ytterligare både i Sydsudan och i grannländerna.

– Barn och familjer står inför ett stort lidande, och vi måste snabbt nå ut med personal och livräddande material till svåråtkomliga områden för att undvika en humanitär katastrof, sade Jonathan Veitch, UNICEFs representant i Sydsudan.

WFP har redan under de senaste veckorna via luften nått fram med matleveranser till flyktingar på fem olika platser i landet. Som en del av samarbetet kommer man nu även distribuera särskilda näringsprodukter till barn, och UNICEF kommer leverera vatten- och hygienpaket, samt material för att förhindra undernäring. UNICEF kommer också att vaccinera barn mot mässling och polio, sätta upp tillfälliga utbildningsplatser, samt registrera och stötta barn som kommit ifrån sina familjer.

På grund av konflikten i Sydsudan hotas mer än 3,7 miljoner människor av brist på mat, sjukdomsutbrott och akut undernäring. Omkring 700 000 människor är på flykt inom landet, varav 379 000 är barn.

Sedan mitten av december har UNICEF nått omkring 250 000 människor med hjälpinsatser inom vatten, vaccin, utbildning och skydd av barn. Men behoven är fortfarande enorma. Ge en gåva här för att hjälpa barn som drabbas av konflikter och katastrofer . Tack.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.