Default hero image

Trygga platser för

barnen i Pakistan

Ett hundratal av alla de flickor och pojkar som tvingats fly på grund av översvämningarna har samlats vid en av UNICEFs uppsamlingsplatser i Sindh, Pakistan. Hit kommer barnen för att både gå i skolan och leka men också för att få skydd i den hårt utsatta situation de befinner sig i.

Skribent |

Publicerad |

2011 09 30

Uppdaterad |

2011 09 30

Trygga platser för barnen i Pakistan

Leka och lära – ett sätt att bearbeta trauman

Uppsamlingsplatsen i Tando Allah Yar ligger mitt bland hårt trafikerade gator och ser inte mycket ut för världen. Den enkla byggnadskonstruktionen består av ett regelverk som täckts med presenningar. Hit kan barn som flytt översvämningarna komma för att få skydd men också för att gå i skolan och leka. UNICEF står för skolmaterial som skrivböcker, pennor och lärarmaterial. Dessutom finns så kallade rekreations-kit som innehåller lekutrustning. I katastrofer är det alltid barnen som drabbas hårdast. En viktig del i katastrofarbetet är ge barn möjlighet att leka, slappna av och känna sig trygga trots att kaos råder runt omkring.

Anita är 12 år och en av alla de barn som tvingats fly sitt hem när översvämningarna drog fram. Hon har tidigare inte gått i skolan men berättar att hon trivs väldigt bra.

– Det här är min tredje dag och jag trivs jättebra. Jag gillar att man både får lära sig och leka på samma gång, säger hon med ett leende.

Anita berättar att hon och hennes familj tidigare bodde cirka 10 km bort och att alla åtta i hennes familj tillsammans lyckades ta sig till lägret för att söka skydd mot vattenmassorna.

– Den här skolan är bättre än vad jag trodde den skulle vara, fortsätter hon. Hon berättar också att två av hennes syskon går i samma klass.

Även vuxna får hjälp

De trygga platser som UNICEF sätter upp riktar sig inte bara till barn utan är också ett sätt att nå hela familjer med kunskap och hälsovård. På morgonen har man undervisning men inte bara inom de klassiska skolämnena utan barnen får även lära sig hur man klarar sig i de svåra omgivningarna. Man har också aktiviteter för att barnen ska kunna bearbeta och hantera de trauman som en del av bernen drabbats av i samband med att de tvingats fly vattenmassorna.

På eftermiddagen har man aktiviteter anpassade för föräldrarna. Man erbjuder hälso- och sjukvård samtidigt som man lär föräldrarna vikten av hygien och hur man på bästa sätt skyddar sina barn.

Inom den närmsta tiden kommer UNICEF att sätta upp 550 mobila uppsamlingsplatser i de översvämningsdrabbade områdena. Totalt räknar med att kunna hjälpa 250 000 barn och kvinnor med skolgång, lek, trygghet och hälsovård.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.