Default hero image

Fristäder ger barn

framtidstro i Kongo-Kinshasa

UNICEF stödjer fyra barnvänliga center i flyktingläger i Mugunga, i den krigsdrabbade norra Kivu-provinsen. I centren kan barn och ungdomar känna sig trygga och omhändertagna. Varje dag deltar runt 2000 barn i aktiviteterna i centren.

Skribent |

Publicerad |

2012 08 03

Uppdaterad |

2012 08 03

Fristäder ger barn framtidstro i Kongo-Kinshasa

I april i år startade ett rebelluppror i norra Kivu-provinsen vilket har lett till att över 200 000 människor har tvingats på flykt. Antalet internflyktingar i Kongo-Kinshasa är nu uppe i två miljoner. Under kaoset som skapats av våldet har många barn blivit separerade från sina familjer, eller blivit kidnappade och rekryterade som barnsoldater.

Zele Flora, 15 år, bodde i Masisi i norra Kivu när en väpnad konflikt bröt ut mellan regeringens armé och militanta utbrytargrupper under våren 2011.

– En dag när vi kom tillbaka från skolan hörde vi skott. Våra mammor hade redan flytt, berättar Zele.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Film om barncentren, med Zeles berättelse (3:30 min).

Tillsammans med sina klasskompisar lyckades Zele ta sig till Mugunga, där det finns flyktingläger. Hon sökte skydd i ett läger och väntade på att kunna återförenas med resten av familjen.

UNICEF stödjer fyra barnvänliga center i flyktinglägren tillsammans med den italienska partnerorganisationen AVSI. I centren kan barn och ungdomar känna sig trygga och omhändertagna. Varje dag deltar runt 2000 barn under 18 år i aktiviteterna. Av dem får 900 barn i skolåldern undervisning på plats. I centren får de även leka, sporta och lära sig praktiska kunskaper. Man håller bland annat workshops i slöjd och hantverk.

Ensamkommande får särskilt stöd

Personalen har koll på vilka barn som kommer till lägret utan någon vuxen och hjälper dem att försöka hitta sina föräldrar. Sammanlagt har de identifierat 54 stycken ensamkommande barn och ungdomar. Zele är en av dessa.

– I centret har jag lärt mig att knyta korgar och sticka vantar. Jag älskar diskussionsgrupperna som finns här, där brukar jag vara med, säger Zele.

I diskussionsgrupperna tar man upp stora livsfrågor, om bland annat ansvar och moral. Ungdomarna får ta plats och uttrycka sina känslor och idéer.

– Vi har aktiviteter här för alla åldersgrupper, för både flickor och pojkar. De barnvänliga centren är viktiga fristäder i en tuff tillvaro, säger Barbara Bentein, UNICEFs chef i Kongo-Kinshasa.

Rehabilitering av barnsoldater

Ett annat framgångsrikt projekt i östra Kongo-Kinshasa, som UNICEF stödjer tillsammans med Internationella Röda Korset och organisationen CAJED, är rehabilitering av före detta barnsoldater och barn som på andra sätt utnyttjats av väpnade grupper. Sedan projektet startade för åtta år sedan har 5584 barn fått stöd.

De som är i skolåldern har fått tillgång till skolundervisning och de äldre ungdomarna har fått yrkesträna till målare, snickare och skräddare. Centralt i projektet är att hjälpa barnen och ungdomarna att hitta sina familjer. Sedan starten har 4838 av alla som varit med i rehabiliteringsprogrammet fått hjälp att återförenas med sina föräldrar.

UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag för sin verksamhet. Lämna ett bidrag till UNICEFs arbete för utsatta barn i krig och katastrofområden här .

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.