UNI199864-575x383.jpg

Nya stödcenter ska hjälpa barn

på flykt i Europa

För att skydda det ökade antalet barn på flykt i Europa etablerar nu UNICEF tillsammans med UNHCR 20 särskilda stödcenter längs med de mest trafikerade flyktvägarna.

Skribent |

Publicerad |

2016 02 26

Uppdaterad |

2016 02 26

Nya stödcenter ska hjälpa barn på flykt i Europa

Stödcentren som kallas “Blue Dot hubs” ska erbjuda barnen och deras familjer en trygg plats att vila ut på och få viktigt stöd och skydd på en och samma plats. Målet är att stötta utsatta familjer på flykt, särskilt de många ensamma barn som riskerar sjukdomar, våld och utnyttjande.

UNI199864-575x383.jpg
Barn leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser i Serbien.Foto: © UNICEF/Georgiev

Barn leker vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser i Serbien. Foto: © UNICEF/Georgiev

De första centren har öppnat, eller öppnar snart, i Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien och Slovenien. Alla 20 kommer att vara öppnade inom tre månader.

– Barn på flykt har fått sina liv vända upp och ner. Varje steg på vägen har varit en prövning för dem. Stödcentren kommer att erbjuda trygghet, hjälp och stöd, som är varje barns rättighet. Centren kommer också att bidra till starkare nationella skyddssystem för barn, säger Marie-Pierre Poirier, UNICEFs särskilda koordinator för flyktingkrisen i Europa.

Stödcentren kommer att vara mycket lätta att känna igen och erbjuder ett gemensamt paket av tjänster från flera olika organisationer. Centren övertar dock inte staternas ansvar och skyldighet att göra allt de kan för att skydda ensamma barn och att förebygga sexuellt och könsbaserat våld.

UN010701-1-575x384.jpg
Ett litet barn ser ut genom fönstret vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser i Makedonien. © UNICEF/Georgiev

Ett litet barn ser ut genom fönstret vid en av UNICEFs barnvänliga trygga platser i Makedonien. © UNICEF/Georgiev

“Blue Dots”-centren kommer att finnas på strategiska platser som gränsövergångar, registreringsplatser och i städer, men också på andra platser med hjälp av mobila team. Några exempel på vad som kommer att erbjudas: UNICEF finns på plats för barnen i de konfliktdrabbade länderna, i flyktingläger och längs flyktvägen. Men mer hjälp behövs. Var med och kämpa för barn på flykt, ge en gåva nu.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.