un0624170.jpg

Nästan 37 miljoner barn

på flykt i världen

Konflikter, våld och andra akuta kriser har tvingat fler barn än någonsin att lämna sina hem. I slutet av 2021 uppskattade UNICEF att 36,5 miljoner barn var på flykt. Det var det högsta antalet som registrerats sedan andra världskriget. Sedan dess har antalet barn på flykt ökat ytterligare, bland annat på grund av kriget i Ukraina och akuta klimat- och miljökatastrofer som torkan på Afrikas horn.

Inför internationella flyktingdagen den 20 juni uppmanar UNICEF regeringar att agera - och att göra det nu. 

- Vi kan inte ignorera detta längre, antalet barn som fördrivs på grund av konflikter och kriser växer snabbt och det är vårt ansvar att nå dem, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell. Jag hoppas att detta alarmerande antal får regeringar att agera genom att arbeta för att förhindra att barn tvingas på flykt. Men om de måste fly så måste vi säkerställa barns tillgång till utbildning, skydd och annat viktigt stöd för att säkra deras välbefinnande och utveckling nu och i framtiden.

Statistiken över antalet människor på flykt  är ofattbar och fortsätter att öka, för tionde året i rad. 41 procent av världens alla flyktingar är barn. Varje dag tvingas ett barn fly från sitt hem på grund av krig, konflikter, katastrofer och konsekvenser av klimatförändringar. Därför jobbar UNICEF med akuta insatser över hela världen och kämpar varje dag för att barn på flykt ska få rätt till utbildning, hälsa och trygghet.

Situationen för barn på flykt är akut

FN:s flyktingorgan UNHCR släppte nyligen den årliga Global Trend-rapporten där de beskriver flyktingsituationen på djupet. Sedan årsskiftet har humanitära kriser och krig försatt miljontals familjer och barn på flykt. Kriget i Ukraina har lett till en av de största flyktingkriserna sedan andra världskriget. Nästan två av tre barn från Ukraina är på flykt undan kriget. Afrikas horn hotas av stor hungerkris och situationen i Afghanistan fortsätter att vara akut. Den senaste statistiken visar att totalt 100 miljoner människor världen över har flytt sina hem.

Över fem miljoner barn behöver akut hjälp på grund av kriget i Ukraina

De ukrainska barnens humanitära behov är enorma och antalet barn och familjer som flyr landet fortsätter att öka. Över fem miljoner barn behöver akut hjälp för att överleva, få mat för dagen, kunna gå i skolan och få psykosocialt stöd. Av de 13 miljoner människor som flyr Ukraina är 90 procent kvinnor och barn som  behöver skydd och stöd när de söker hjälp i grannländer. UNICEF finns därför på plats vid gränsövergångarna för att ge välbehövligt stöd längst flyktvägen. 

un0498790.jpg
Afghanistan. Arifa, 7 år och Safa, 2 år, var bosatta i Zhari-distriktet men de flydde till IDP-lägret i Haji. Deras pappa, Ahmadullah, dog för ett drygt ett år sedan. Men barnen bor nu med sin mor och bror. Den eskalerande konflikten i Afghanistan har läm© UNICEF/UNICEF Afghanistan

UNICEFs arbete för barn på flykt

När barn tvingas på flykt får de många av sina rättigheter kränkta. UNICEF gör därför stora insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn. Vi prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst. Vi stannar kvar i länder där krig bryter ut, även om det ofta innebär stora utmaningar och risker att nå ut med humanitär hjälp till barnen och deras familjer. Vi fokuserar på att säkerställa tillgången på rent  vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccinering, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.