Default hero image

Mer nödhjälp

når Sudan

UNICEF fortsätter att intensifiera insatserna i Darfur-regionen i Sudan, men behöver omgående mer pengar för att hjälpa flyktingarna i landet.

Skribent |

Publicerad |

2004 06 11

Uppdaterad |

2004 06 11

Mer nödhjälp når Sudan

En omfattande vaccinationskampanj mot mässlingen har påbörjats i alla nio provinser i södra Darfur. Målet är att vaccinera over två miljoner barn. I södra Darfur-regionens största stad, Nyala, vaccinerades 90 procent av barnen under kampanjens tre första dagar. I nästa fas skall barnen i västra och norra Darfur vaccineras. UNICEF vaccinerar också barn i Tchad, dit många också flytt.

Rent vatten

UNICEF fortsätter också arbetet med att öka tillgången till rent vatten genom att borra brunnar och reparera pumpar. Vi sätter också upp tillfälliga skolor där barn får undervisning och bidrar till att sätta upp näringscenter för undernärda barn. Man räknar med att minst 30 000 barn är undernärda och att 5 500 är svårt undernärda.

UNICEF-chef besöker landet

I helgen besöker UNICEFs chef, Carol Bellamy, regionen för att se hur arbetet fortskrider. Hittills har UNICEF lyckats tillgodose behoven i Tchad genom att flyga in förnödenheter såsom vattenreningskit till familjer, myggnät och undervisningsutrustning. Det behövs omgående mer pengar för att hjälpa flyktingarna. UNICEF bedömer kontinuerligt situationen i landet och i dagsläget beräknas att det behövs närmare 350 miljoner kronor för att möta behoven för de över en miljon människor som befinner sig på flykt i landet.

UNICEF prioriterar vatten och skola

Flyktingarna lever under mycket svåra omständigheter och de flesta är helt helt beroende av humanitär hjälp för sin överlevnad. De flesta har förlorat sina hem, sina skördar och djur.
Den närmaste tiden prioriterar UNICEF att ytterligare öka tillgången på rent vatten och hygieniska sanitära förhållanden samt att ge barnen möjligheter att få undervisning.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.