Default hero image

Krisen på Afrikas horn

är långt ifrån över

Tack vare pengar som strömmat in från hela världen har UNICEF kunnat genomföra massor av livsviktiga insatser för drabbade barn och deras familjer. Men fortfarande är 13,3 miljoner människor i akut behov av hjälp och över 320 000 barn riskerar nu att dö av undernäring. Det visar UNICEFs tremånadersrapport om svältkatastrofen.

- Vi har räddat miljontals barn som har drabbats av torka, ökade matpriser och konflikter, berättar UNICEFs regionsamordnare för östra och södra Afrika, Elhadj As Sy. Men behoven är enorma. På grund av katastrofens extrema omfattning måste vi nu ytterligare trappa upp de akuta insatserna, så att ännu fler barn får vatten, sjukvård, näringstillskott, skolundervisning och skydd mot våld och exploatering.

UNICEF har hjälpt miljontals barn

I Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti har UNICEF under de tre senaste månaderna uppnått viktiga resultat tillsammans med sina samarbetspartner på Afrikas horn. Här är några exempel ur UNICEFs 3-månadersrapport (Response to the Horn of Africa Emergence):

  • Drygt 10 000 ton livsavgörande förnödenheter har levererats till Afrikas horn via flyg, land och sjövägar

  • 108 000 allvarligt undernära barn har behandlats på medicinska näringskliniker

  • 1,2 miljoner barn har vaccinerats mot mässlingen

  • 2,2 miljoner drabbade har fått tillgång till rent vatten

  • 48 000 barn har fått tillgång till barnvänliga platser och säker trygg miljö

I centrala och södra Somalia där få humanitära organisationer finns på plats, har UNICEF arbetat i 40 år. Här har man lyckats hjälpa många på flykt från sina hem. Längs vägen från Somalia till flyktinglägren i Kenya och Etiopien har 350 000 människor fått näringstillskott och ungefär 30 000 familjer har fått lagade måltider.

13,3 miljoner i akut behov av hjälp

Enligt rapporten är ungefär 13,3 miljoner människor fortfarande i behov av humanitär hjälp. Och hälften av dem är barn. Allra värst är situationen i centrala och södra Somalia där svältkatastrofen förvärrats av landets interna konflikter och skyhöga priser på mat. Svält råder fortfarande i sex av landets distrikt. I centrala och södra Somalia kan situationen komma att försämras ytterligare om den humanitära hjälpen inte förbättras avsevärt och snarast.
Mer än 450 000 somalier har flytt till flyktinglägret Dadaab i nordöstra Kenya. Ytterligare 183 000 människor har flytt till Etiopien och 20 000 flyktingar har tagit sig till grannlandet Djibouti.

Mer än 320 000 barn riskerar att dö

Undernäring är ett av de största problemen bland barnen i de drabbade områdena. UNICEF kämpar för att ta hand om alla de barn som kommer till flyktinglägren. Varje barn registreras, vägs, mäts, får en journal och följs upp varje vecka. Men fortfarande lider 750 000 barn under fem år lider av undernäring. Av dem är över 320 000 (hälften av dem i centrala och södra Somalia) så allvarligt undernärda att de riskerar att dö under de kommande veckorna och månaderna om hjälpinsatserna inte påskyndas.

Långsiktiga insatser avgörande

Situationen i Afrikas horn är komplicerad och kräver helhetsperspektiv. Det gäller att planera och genomföra effektiva akuta katastrofinsatser och samtidigt arbeta för att skapa varaktiga förändringar. 

– Vid sidan av de akuta insatserna måste vi lägga grunden för en långsiktig utveckling för att förhindra en liknande katastrof inträffar igen, menar Elhadj As Sy som även är global koordinator för krisen på Afrikas Horn. Skolgång är oerhört viktigt i detta sammanhang. Om vi ska kunna ge barn en möjlighet att välja en framtid som gör dem mindre beroende av regn, är utbildning helt avgörande. 

Regnet ökar risken för översvämning och sjukdomar

I Kenya och Etiopien har regntiden äntligen börjat. Men även om regnet är efterlängtat och leder till förbättrad matförsörjning i landet, innebär det också ett hot. Efter en långvarig torka ökar risken för översvämningar och utbrott av dödliga sjukdomar som kolera, malaria och lunginflammation. Undernärda barn har nedsatt immunförsvar och har därför svårt att klara svåra infektioner. UNICEF bedömer att krisen kommer att fortsätta under 2012.

– Krisen är långt ifrån över, men en sak är klar: med fortsatt stöd från våra givare och partners, kan våra gemensamma ansträngningar att rädda liv göra stor skillnad, säger Elhadj As Sy .

Hjälp oss att göra fler uppmärksamma på UNICEFs arbete för barnen genom att gilla eller dela nyheten:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.