UN04026-575x383.jpg

"Jag känner mig inte

så trygg här"

Mer än 300 000 barn på flykt har kommit till Tyskland i år. Nu inleder UNICEF och Tysklands regering ett nytt samarbete för att se till att barnen får det skydd och stöd som de har rätt till.

Skribent |

Publicerad |

2015 12 14

Uppdaterad |

2015 12 14

"Jag känner mig inte så trygg här"

Flera månader efter att barnen har anlänt till Tyskland har många fortfarande inte tillgång till skola av tillräckligt bra kvalitet, psykosocialt stöd eller fritidssysselsättningar. Undersökningar visar dessutom att barn och kvinnor på flykt riskerar att utsättas för våld och övergrepp, särskilt vid mottagningscenter och tillfälliga boplatser.

Helen och Ilaf kommer från Syrien. De bor vid en stor flyktingförläggning i Berlin:

- Vi förstår inte språket här, så vi vet inte när vi ska åka härifrån, säger Helen, tio år. Det är så väldigt kallt också. Det är bara rykten, men vi hör talas om våld och att människor dödas.

- Det är inte en bra plats för barn, säger Ilaf, tolv år. Jag är rädd hela tiden. Toaletterna och lekplatsen är smutsig. Jag känner mig inte så trygg här.

- Men en av de bra sakerna är lektionerna i tyska, och ibland kommer cirkusartister hit, avslutar Helen.

UN04026-575x383.jpg
Systrarna Isree, tio, och Ilaf, tolv, (från vänster) leker tillsammans med Helen och Noor, båda tio år, vid flyktingförläggningen Templehof i Berlin, en gammal flygplats från 1920-talet. Flickorna kommer alla från Syrien. Vid förläggningen bor idag 2 000 Foto: © UNICEF/Gilbertson

Systrarna Isree, tio, och Ilaf, tolv, (från vänster) leker tillsammans med Helen och Noor, båda tio år, vid flyktingförläggningen Templehof i Berlin, en gammal flygplats från 1920-talet. Flickorna kommer alla från Syrien. Vid förläggningen bor idag 2 000 flyktingar. Många familjer har bott här sedan lägret öppnade för sex veckor sedan. Foto: © UNICEF/Gilbertson

– Vi samarbetar med Tysklands regering för att skydda de mest utsatta barnen, oavsett var de kommer ifrån, säger Marie Pierre Poirier, UNICEFs särskilda koordinator för flyktingkrisen i Europa. Barn på flykt har genomlevt krig, förföljelse och mycket svåra resor. När de nu har anlänt till Tyskland måste vi finnas vid deras sida.

Tillsammans kommer UNICEF och den tyska regeringen att utveckla samarbetet för att bland annat: – Efter deras långa och ofta svåra flykt är flyktingbarn på en förhållandevis trygg plats i Tyskland. Personal och volontärer gör ett fantastiskt jobb för att hjälpa barnen, men det finns i dagsläget inga bindande regler för hur barnen ska skyddas. Det får inte bero på slumpen om barn på flykt här får det skydd och stöd de behöver, säger Christian Schneider, chef för UNICEF i Tyskland.

UNICEF genomför omfattande katastrofinsatser över hela världen och kämpar för att barn på flykt ska få sin rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd tillgodosedd. Läs mer om hur du kan hjälpa barn på flykt.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.