_0011348 (1).JPG

Barn och familjer drivs

på flykt från Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.

Skribent |

Publicerad |

2023 05 04

Uppdaterad |

2023 05 04

Barn drömmer om ett bättre liv i USA

I Guatemala lever över 60 procent av befolkningen i fattigdom. Många familjer står helt utanför samhällets sociala skyddsnät och saknar tillgång till skola, arbete och hälsovård. Våld och sexuella övergrepp är en del av många barns vardag. Landet har även drabbats av återkommande naturkatastrofer som i kombination med pandemin och hög inflation har lett till att situationen i landet är akut. 

Många barn och familjer känner stor hopplöshet inför sin framtid. Därför väljer de att lämna landet och illegalt försöka ta sig via Mexico till USA, med en önskan om att kunna försörja sig och sin familj. Under 2022 identifierades fler än 97 000 barn från Guatemala vid gränsen till USA, där cirka 60 000 var ensamkommande.

Louis - Guatemala - 2023
Louis, 15 år, återförenas med sin pappa vid ett center i Guatemala som stöttas av UNICEF. Foto: © UNICEF/Anderson Flores

“Min största rädsla var att ta mig över tågrälsen och att dö”

Louis, 15 år, som egentligen heter något annat, lämnade Guatemala tillsammans med en vän för att nå USA i hopp om att han skulle kunna stötta sin familj ekonomiskt. I mörker och utan ficklampor försökte de till fots hålla sig undan både människosmugglare och polis längs flyktvägen. Men de nådde aldrig sitt mål, utan fångades in av polisen i Mexiko. De skickades tillbaka till ett center i Guatemala som ligger i staden Quetzaltenango där de återförenades med sina familjer. Centret tar emot tusentals barn varje år och stöttas av UNICEF. 

– Jag lämnade Guatemala för att hjälpa min familj, så de kunde få mat. Min största rädsla var att ta mig över tågrälsen och att dö. Min dröm är att komma till USA, säger Louis. 

Många barn är traumatiserade efter allt som de upplevt längs flyktvägen. På centret får de en medicinsk undersökning, prata med en psykolog och även möjlighet att kontakta sina föräldrar.

Louis 2 - Guatemala - 2023
Louis på ett av de center som stöttas av UNICEF och som tar emot ensamkommande barn.Foto: © UNICEF/Anderson Flores

Under tiden som personalen lokaliserar barnets familj och letar efter en trygg plats dit de kan återvända, får de äta, leka och lära sig om sina rättigheter. De får även stöd i att hantera sin vardag när de kommer tillbaka, hjälp att återgå till skolan och verktyg att prata om vad de upplevt.  

Vad gör UNICEF i Guatemala?

  • Hjälper ensamkommande barn att återförenas med sina familjer. 

  • Säkerställer tillgång till psykolog och läkare på center för ensamkommande barn.

  • Jobbar förebyggande i byar och med lokala partner för att stärka familjens situation.

  • Utbildar barn i deras rättigheter.

  • Utvecklar språkappar och nationella databaser för att barnen ska få bättre och snabbare hjälp.

Läs mer om vårt arbete i Guatemala här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

valentyn.png
Ukraina

Nu närmar sig fars dag, ett tillfälle att hylla de pappor, far- och morfäder som villkorslöst kämpar för sina barns överlevnad och framtid. Det här är berättelsen om Valentyn från Ukraina som körde 1 200 kilometer på minerade vägar för att rädda sina barnbarn undan kriget.