Default hero image

60 000 barn på

flykt i Kongo-Kinshasa

Krisen i östra Kongo-Kinshasaförvärras. Sammanlagt har nu runt 60 000 barn tvingats fly från sina hem iprovinsen Nord-Kivu till följd av striderna mellan Nkundas rebeller ochregeringens trupper. Situationen för flyktingarna är desperat.

Skribent |

Publicerad |

2008 11 03

Uppdaterad |

2008 11 03

60 000 barn på flykt i Kongo-Kinshasa

Krisen i östra Kongo-Kinshasa förvärras. Sammanlagt har nu runt 60 000 barn tvingats fly från sina hem i provinsen Nord-Kivu till följd av striderna mellan Nkundas rebeller och regeringens trupper. Situationen för flyktingarna är desperat. Barn och kvinnor lider brist på mat, vatten och vård. Hundratals barn tros ha kommit bort från sina familjer då de har flytt för sina liv. Skolåret började nyligen i Kongo-Kinshasa. På grund av krisen har skolgången för andra året i rad blivit abrupt avbruten för tiotusentals barn.

Livshotande kris

För barnen är situationen livshotande. Undernäringen kommer att öka. Risken för utbrott av kolera- och mässlingsepidemier är stor. Många av flyktingarna tvingas att sova under bar himmel och är därmed mer sårbara för malaria, vilket är den sjukdom som vanligtvis tar flest liv bland barn i Kongo-Kinshasa. Barn på flykt saknar de naturliga skyddsmekanismer som vanligtvis omger dem i skolan, i hemmet och i byn, vilket gör att de blir extra sårbara för våld och utnyttjande samt rekrytering till beväpnade grupper.

UNICEF räddar liv

UNICEF arbetar nu tillsammans med sina lokala samarbetspartners för att hjälpa flyktingarna. Vatten och sanitet står högt på prioriteringslistan. Rent vatten bidrar till att rädda liv eftersom smutsigt vatten ofta leder till sjukdomar som kolera och diarré. Varje dags kör UNICEF ut rent vatten till ett flyktingläger strax norr om staden Goma, där det för tillfället bor nära 50 000 människor. Trots begränsad framkomst har vatten fortsatt att levereras även till Rutshuru. Vattenkärl och vattenreningstabletter delas ut i flyktinglägren.

I Kibati distribuerar UNICEF högenergikex till 15 000 barn för att förhindra undernäring. Skadade och sjuka barn och kvinnor räddas till livet med hjälp av gratis mediciner och sjukvård. I slutet av veckan kommer ytterligare tusentals filtar, hinkar och presenningar till tillfälliga skydd att flygas in till Kongo-Kinshasa för att distribueras till dem som nyligen tvingats på flykt.

Mer resurser behövs

UNICEF behöver nu åtta miljoner US dollar för att möta de akuta behoven av vatten och sanitet, hälsa, näring, skydd, utbildning, enkla hushållsredskap och tillfälliga skydd för Nord-Kivus konfliktdrabbade barn och kvinnor.

Hjälp barnen i Kongo-Kinshasa. Skänk en gåva här.

Representerar du ett företag Skänk er julgåva här .

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
En kväll för alla barn

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.

valentyn.png
Ukraina

Nu närmar sig fars dag, ett tillfälle att hylla de pappor, far- och morfäder som villkorslöst kämpar för sina barns överlevnad och framtid. Det här är berättelsen om Valentyn från Ukraina som körde 1 200 kilometer på minerade vägar för att rädda sina barnbarn undan kriget.