Flicka i Sudan äter RUTF

Har världen glömt

bort barnen i Sudan?

Ett år har gått sedan kriget i Sudan bröt ut. Ett krig som har lett till en av de värsta humanitära katastroferna i världen. Fyra miljoner barn är på flykt och 730 000 barn lider av den dödligaste formen av undernäring.

Skribent |

Publicerad |

2024 04 15

Uppdaterad |

2024 04 15

Fyra miljoner barn i Sudan är akut undernärda

Att vara barn i Sudan är direkt livsfarligt. Ett år av krig, i ett land som redan innan var extremt fattigt, har lett till en total humanitär katastrof. Fyra miljoner barn i Sudan är akut undernärda. 730 000 av dem lider av svår undervikt, den dödligaste formen av undernäring. Det betyder att barnen är så undernärda att de kommer att dö om de inte får medicinsk behandling.  

Hälften av de barn som nu riskerar att dö av undernäring och svält befinner sig i områden där det fortfarande pågår hårda strider. Det gör det svårt att nå fram med nödhjälp och omöjliggör livräddande behandling. UNICEF kräver en humanitär vapenvila för att vi ska kunna nå fram till alla barn som nu svävar mellan liv och död.  

Värsta flyktingkatastrofen i världen   

Fyra miljoner barn är på flykt, vilket är den värsta flyktingkatastrofen i världen för barn just nu. Bara vart tionde barn går i skolan. En hel generations liv och framtid står på spel. 

UNICEF finns på plats i Sudan och vi stöttar barnen i denna svåra tid. Trots kriget lyckades UNICEF 2023 nå fram till miljoner barn med nödhjälp. Under förra året såg vi till att 313 400 barn fick livräddande behandling mot undernäring, 6,4 miljoner människor fick tillgång till sjukvårdsbehandling och 5,9 miljoner människor fick rent vatten. 

Men kriget fortsätter och barnens behov av hjälp ökar. Under 2024 planerar UNICEF att nå 10 miljoner barn i landet med nödhjälp. Men det saknas finansiering. Vi har i dagsläget endast fått in en tiondel av de pengar som krävs. Det betyder att vi inte kommer kunna nå tillräckligt många av de barn vars liv endast kan räddas av medicinsk behandling.  

UNICEF kräver: 

  •  Att barn skyddas. Parterna i konflikten ska skydda barn och respektera deras rättigheter. Parterna måste särskilt förhindra att barn dödas, skadas, rekryteras som soldater eller utsätts för alla former av sexuellt våld.

  • Humanitärt tillträde. Parterna i konflikten måste se till att UNICEF och andra humanitära organisationer får omedelbar och obehindrad möjlighet att leverera nödhjälp.  

  • Vapenvila och en politisk lösning på konflikten. Viktigast av allt – 24 miljoner barn över hela Sudan behöver och förtjänar fred. De behöver en vapenvila och en hållbar fred.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fatima i klassrum - Sudan 2024
Sudan

Det surrar av aktivitet, som i en bikupa, på UNICEF-stödda lärocentret Alshargia i delstaten Kassala i Sudan. Här får barn på flykt undan kriget en fristad och möjlighet att uppleva trygghet och normalitet för en stund. Skolorna i landet är stängda sedan länge.

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Fiyha - porträtt - 2023
Sudan

Innan den pågående konflikten i Sudan var 13-åriga Fiyha Al Tayeb Nasser ordförande för flickklubben i sin grundskola. Tillsammans med kompisar i klubben har hon informerat om hur skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning påverkar barnen, och kämpat för att sätta stopp för de grymma företeelserna.