Gå till innehållet

Sex steg mot en rättighetsbaserad skola

Även om processen för att bli en rättighetsbaserad skola är utformad efter varje skolas specifika förutsättningar, styrkor och utmaningar, finns det ett antal steg som varje skola måste gå igenom. Hur lång tid en skola behöver för de olika stegen kan se olika ut. Tidsangivelserna är endast ett riktmärke. Men man kan räkna med att det tar cirka ett till två år för att bli en rättighetsbaserad skola.

Sex steg mot en rättighetsbaserad skola

Även om varje skola kan anpassa arbetsmodellen efter sin skolas förutsättningar, finns det ett antal gemensamma steg som varje skola måste gå igenom.

Arbetet med att bli en rättighetsbaserad skola startar med att alla inom och omkring skolan får utbildning om barnkonventionen av UNICEF. Det är viktigt att alla förstår de värden och rättigheter som är utgångspunkten för arbetet. Kunskapsmålet omfattar inte bara eleverna, det inbegriper även skolpersonalen. 

Följande sex steg kan ses som ett ramverk för hur man implementerar modellen: