Skolor / Beställ skolmaterial

Släpp in barnkonventionen i klassrummet!

Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan.

Flykten slutar här

Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter. 

För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Mottagandet av de barn vars flykt slutar i Sverige handlar både om rättigheter och om medmänsklighet. Vilket bemötande får de barn och unga som kommer till Sverige med drömmar om ett bättre liv? Se även vår dokumentärfilm om barn på flykt.

Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. 

Barn på flykt 2 MB PDF

Barnkonventionen i en låda

Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. Inspirationslådan innehåller kreativa, lekfulla och tankeväckande övningar om barnets egna rättigheter. Övningarna kan göras med barn och vuxna och syftet är att öka förståelsen för vad barnkonventionen innebär i praktiken.

Beställ materialet här eller ladda ner materialet direkt nedan. Till övningarna har vi även tagit fram ett antal bilder som du ladda ner tillsammans med beskrivningar.

1. Introduktion 1 MB PDF
5. Vem bestämmer 1 000 kB PDF
6. Jag kan 800 kB PDF
7. Min familj 600 kB PDF
8. Det var en gång 800 kB PDF

Tio lektioner om barnets rättigheter

Med skolmaterialet ”Tio lektioner om barnets rättigheter” vill UNICEF Sverige ge årskurs 3-6 en introduktion till barnkonventionen och presentera barnets rättigheter. Förhoppningen är att skolmaterialet ska ge tips om hur lärare kan undervisa om barnkonventionen och barnets rättigheter. De tio lektionerna baseras på övningar som ger eleverna en uppfattning om vilka rättigheter de har, vilken betydelse rättigheterna har för eleven själv och för barn i andra länder.

Syftet är också att utveckla förmågan att diskutera och arbeta i grupp samt att bilda åsikter och uttrycka sig. I skolmaterialet kan läsaren bekanta sig med det centrala innehållet och begreppen i barnkonventionen samt med dess historia. Materialet innehåller också basinformation om UNICEF och beskriver UNICEFs förhållande till barnkonventionen.

Det är en fördel om du som lärare bekantar dig med bakgrundsinformationen innan lektionerna hålls. Lektionerna lämpar sig för årskurs 3-6, men kan med viss bearbetning användas för både yngre och äldre åldersgrupper. Här kan du ladda ner lektionerna som en pdf.

Barns rättigheter som tema

Ett skolmaterial om barnkonventionen för högstadie och gymnasium. 

Det här ett temapaket från UNICEF Sverige om barns rättigheter. Med
hjälp av inspirerande övningar och diskussioner får eleverna lära sig mer
om barnkonventionen.

Övningarna går ut på att öka elevernas kunskap om barns rättigheter och få
dem att själva engagera sig i dessa frågor. Med hjälp av övningarna kan du
skapa en röd tråd i arbetet med barns rättigheter. Det går också bra att göra
de olika övningarna vid olika tillfällen.

Skolmaterial om barns rätt till utbildning

Barnkonventionen framhåller alla barns rätt till utbildning. Idag beräknas 90 procent av alla barn i världen börja grundskolan. Dock ser möjligheterna mellan pojkar och flickor olika ut. Varför är det så?

Vårt skolmaterial om barns rätt till utbildning lyfter en angelägen fråga – den ojämna tillgången till utbildning för flickor i världen. I filmen Utbildning, för varenda unge får vi följa barn och ungdomar i Uganda och Nepal som berättar om hur det känns att inte gå i skolan, att få börja i skolan och inte minst kampen för att stanna kvar i skolan.

Till filmen finns utbildningsmaterial som riktar sig till både årskurs 6-9 och till gymnasieelever.

Se filmen direkt på youtube här: Utbildning – för varenda unge

Materialet kan laddas ner nedan.

I Stormens öga - UNICEFs spel om barns rättigheter

I stormens öga

I stormens öga är UNICEFs interaktiva klassrumsspel om barnkonventionen för årskurs 4-7. Medverkande är bland annat Mark Levengood. Spelet riktar sig till lärarledda grupper om minst 12 elever.

Det här är ett spännande skolmaterial om barns rättigheter och om barns situation världen över. Syftet är att få barn intresserade av barnkonventionen och vilken roll rättigheter spelar i våra liv. I stormens öga riktar sig till lärarledda grupper om minst 12 elever i årskurs 4-7. Materialet består av det webb-baserade spelet I stormens öga med tillhörande inspirationsfilm och lärarhandledning.

Barnkonventionen som grund

Spelet är uppbyggt kring barnkonventionens fyra huvudprinciper och visar vad som händer när eleverna själva får bygga sitt samhälle genom samarbete, diskussioner och beslutsfattande.

Överleva på en öde ö

Handlingen går ut på att en stor grupp barn i olika åldrar blir strandsatta på en öde ö, där de ska försöka överleva tills de upptäcks och kan återvända hem. På ön som tidigare varit bebodd, finns bostäder, rent vatten och möjligheter att skaffa mat. Olika scenarier spelas upp och eleverna ställs inför olika dilemman, där det gäller att fatta viktiga beslut.

Ladda ner material och spela

För att kunna spela i stormens öga behöver du ladda ner lärarhandledning, frågelappar till deltagarna och diskussionskort

 

Filmer

För alla barn – en film om UNICEF

En kortfattad informationsfilm som beskriver UNICEFs verksamhet för barn världen över. År 2005. Tid cirka 6 minuter. För mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever.
Pris: Portokostnad
Beställer gör du genom att mejla till unicef@unicef.se

Du kan också titta på filmen på You Tube!