Gå till innehållet

Vi kämpar för att stoppa under­näring i Guatemala

Undernäring är ett enormt problem för barnen i Guatemala. Nästan hälften av alla barn under fem år är kroniskt under­närda. Det inne­bär att under­näring­en på­gått så länge att barnen hämmats i växten, både rent kropps­ligt och men­talt. Vi finns på plats och gör vårt ytter­sta för att för­ändra situa­tionen.

Ett litet barn matas med nappflaska.

Två månader gammal och bara 2,3 kilo tung kämpar Kimberly för sitt liv på avdelningen för allvarligt undernärda barn på sjukhuset i staden Jalapa. Hon är på bättringsvägen, tack vare UNICEFs effektiva näringstillskott.

Kronisk undernäring ger skador för livet

I Guatemala lider många barn av svår undernäring. Undernäring har många olika skepnader och ett barn kan drabbas på många sätt samtidigt. Oftast syns det inte utanpå – tre fjärdedelar av de barn som riskerar att dö av undernäring visar faktiskt inga yttre tecken på svält. De livshotande skadorna drabbar istället insidan av kroppen, framförallt hjärnan.

Om barn drabbas av akut undernäring under sina första år i livet, och inte får behandling i tid, kan undernäringen bli kronisk och ge skador som aldrig kan repareras. Då kan hjärnan inte utvecklas och barnet växer inte som det ska. Barn med kronisk undernäring kan på grund av sina skador få stora problem att klara av sin skolgång.

Barn med kronisk undernäring kan på grund av sina skador få stora problem att klara av sin skolgång. Fermina (i rosa kofta) är 16 år och går fortfarande i första klass.

Akut undernäring kan botas med näringstillskott

De barn som diagnostiseras som akut undernärda kan återhämta sig ganska snabbt om de får omedelbar behandling med exempelvis näringsrik nötkräm. Efter det remitteras barnen till näringskliniker för fortsatt vård med upp till fem mål mat varje dag. Vanligtvis räcker det med cirka en månads behandling för att barnen ska bli bättre.

Ett litet barn matas av sin mamma med näringstillskott i en mugg.

Lilla Olympia som är allvarligt undernärd får UNICEFs näringstillskott av sin mamma.

Vad gör UNICEF för att bekämpa undernäring?

Vi finns på plats världen över och arbetar för att fler barn ska få möjlighet att överleva och utvecklas. I exempelvis Guatemala samarbetar vi med regeringen, landets mat- och närings­sekretariat och hälso­vårds­myndig­heterna för att försöka se till att barn får närings­riktig kost, till­skott, till­gång till vård­centraler, mätning och vägning för att fånga upp barn som är under­närda med mera. Följande är exempel på viktiga insatser för att före­bygga och bekämpa under­näring:

 • Tillväxtkontroll – att väga och mäta barn för att fånga upp dem som lider av undernäring
 • Förespråka uteslutande amning de första sex månaderna
 • Se till att barn får extra mål av näringsriktig mat
 • Ge barn och familjer näringstillskott
 • Utbilda och kommunicera med familjer, lokala myndigheter, vårdcentraler med mera
 • Utbilda och sprida kunskap på bynivå.
 • Förändra traditioner
 • Rent vatten och hygienundervisning i skolorna

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

 2. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 3. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen

Ge pengar varje månad – var med och kämpa för alla barn varje dag.

Läs mer och anmäl dig