Gå till innehållet

Vi kämpar för att stoppa undernäring i Guatemala

Undernäring är ett enormt problem för barnen i Guatemala. Nästan hälften av alla barn under fem år är kroniskt undernärda. Det innebär att undernäringen pågått så länge att barnen hämmats i växten, både rent kroppsligt och mentalt. Vi finns på plats och gör vårt yttersta för att förändra situationen.

Kronisk undernäring ger skador för livet

I Guatemala lider många barn av svår undernäring. Undernäring har många olika skepnader och ett barn kan drabbas på många sätt samtidigt. Oftast syns det inte utanpå – tre fjärdedelar av de barn som riskerar att dö av undernäring visar faktiskt inga yttre tecken på svält. De livshotande skadorna drabbar istället insidan av kroppen, framförallt hjärnan.

Om barn drabbas av akut undernäring under sina första år i livet, och inte får behandling i tid, kan undernäringen bli kronisk och ge skador som aldrig kan repareras. Då kan hjärnan inte utvecklas och barnet växer inte som det ska. Barn med kronisk undernäring kan på grund av sina skador få stora problem att klara av sin skolgång.

Guatemala: En klass i Laguna Palo Verde-skolan

Barn med kronisk undernäring kan på grund av sina skador få stora problem att klara av sin skolgång. Fermina (i rosa kofta) är 16 år och går fortfarande i första klass.

Akut undernäring kan botas med näringstillskott

De barn som diagnostiseras som akut undernärda kan återhämta sig ganska snabbt om de får omedelbar behandling med exempelvis näringsrik nötkräm. Efter det remitteras barnen till näringskliniker för fortsatt vård med upp till fem mål mat varje dag. Vanligtvis räcker det med cirka en månads behandling för att barnen ska bli bättre.

Vad gör UNICEF för att bekämpa undernäring?

Vi finns på plats världen över och arbetar för att fler barn ska få möjlighet att överleva och utvecklas. I exempelvis Guatemala samarbetar vi med regeringen, landets mat- och näringssekretariat och hälsovårdsmyndigheterna för att försöka se till att barn får näringsriktigt kost, tillskott, tillgång till vårdcentraler, mätning och vägning för att fånga upp barn som är undernärda med mera. Följande är exempel på viktiga insatser för att förebygga och bekämpa undernäring:

 • Tillväxtkontroll – att väga och mäta barn för att fånga upp dem som lider av undernäring
 • Förespråka uteslutande amning de första sex månaderna
 • Se till att barn får extra mål av näringsriktig mat
 • Ge barn och familjer näringstillskott
 • Utbilda och kommunicera med familjer, lokala myndigheter, vårdcentraler med mera
 • Utbilda och sprida kunskap på bynivå.
 • Förändra traditioner
 • Rent vatten och hygienundervisning i skolorna

Vad säger Barnkonventionen?

 1. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

 2. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 3. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om Barnkonventionen