Ge barn i Nepal möjlighet att gå i skola

UNICEF kämpar över hela världen för alla barns rätt till utbildning. I Nepal, som är ett av världens fattigaste länder, driver vi sedan flera år ett projekt som ser till att fler barn får möjlighet att gå i skolan.

 • Glada skolflickor i Nepal
  UNICEF
  Den informella skolan finns framförallt i de allra fattigaste områdena. Målet är att eleverna ska kunna fortsätta i den vanliga skolan efter att de har avslutat två förberedande år.
 • Två små flickor i Nepal
  UNICEF
  Vi ser till att barnen inte slutar skolan i förtid genom att införa mer barnvänliga undervisningsmetoder och skapa en mer hälsosam och trygg skolmiljö.
 • Nepal 01549_359ac66
  UNICEF
  Alla barn har rätt att gå i skolan – även barn som arbetar. Därför har vi startat skolor med alternativ informell skolundervisning för flickor och andra socialt utsatta barn i Nepal som aldrig har gått i skolan eller som hoppat av för att de måste arbeta.
 • Flickor i ett klassrum i Nepal
  UNICEF
  Fler flickor i skolan är en lönsam investering – inte bara för flickorna själva, utan för hela landets utveckling.
 • Flickor leker på en förskola i Nepal
  UNICEF
  Av de flickor som går i förskola fortsätter 80 procent vidare till grundskolan jämfört med 42 procent av dem som inte har deltagit i någon form av förskoleverksamhet.

Fattigdom tvingar barn att arbeta

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Här finns 2,6 miljoner barn mellan 5-14 år (de flesta flickor) som arbetar och över en miljon av dem går inte i skolan. Många av barnen har aldrig ens börjat skolan medan andra har hoppat av under de första skolåren. Sedan flera år driver vi utbildningsprojekt i Nepal för att ge barn i Nepal en chans att gå i skolan. Projektet har bland annat stöttats av pengar från insamlingskampanjen Operation Dagsverke.

Skolbarn i Nepal
UNICEF
Av de flickor som går i förskola fortsätter 80 procent vidare till grundskolan jämfört med 42 procent av dem som inte har deltagit i någon form av förskoleverksamhet.

Barnvänligare skolor

UNICEFs insatser handlar inte bara om att ordna skolor och lärare och få in barnen i skolan. Vi måste också se till att de inte slutar i förtid. Det gör vi genom att införa mer barnvänliga undervisningsmetoder och skapa en mer hälsosam och trygg skolmiljö med rent vatten och separata pojk- och flicktoaletter. En viktig del i det här arbetet är att engagera och integrera fler vuxna i samhället. Vi ger både kommunalansvariga och skolpersonal utbildning om barns rättigheter och behov samt om pedagogik. Och föräldrarna får också gå på kurs. Många av dem kan varken läsa eller skriva och förstår inte vikten av att låta barnen gå i skolan.

Men det är också viktigt att arbeta mot diskriminering av till exempel daliter (människor tillhörande de lägsta kasten), muslimer och barn med funktionsnedsättningar.

Glada skolflickor i Nepal
UNICEF
Den informella skolan finns framförallt i de allra fattigaste områdena. Målet är att eleverna ska kunna fortsätta i den vanliga skolan efter att de har avslutat två förberedande år.

Erbjuda alternativa undervisningsformer

För att vissa barn över huvud taget ska ha en chans till utbildning måste man ibland se över undervisningsformerna och anpassa dessa. I Nepal har man bland annat startat så kallade informella skolor för de barn som måste arbeta. Barnen delas upp i mindre klasser och undervisningen sker 2 till 3 timmar om dagen före eller efter barnens arbetsdag. Målet är att barnen som går här ska börja i en vanlig skolklass under lågstadiet.

I de fattigaste områdena där de flesta barn måste arbeta, erbjuds flickor en kurs på 10 månader då de får lära sig läsa, skriva och räkna samt får utbildning i olika praktiska saker som hälsa och hygien

Tre skolflickor i Nepal

Påverkar myndigheter

UNICEF hjälper även regeringen att samla statistik kring vilka barn det är som inte går i skolan så att de bättre kan planera behovet av nya skolor och lärare. Arbetet innebär även att införa bättre undervisningsmetoder och mer pedagogiska läromedel. Dessutom är det viktigt att stärka utbildningen av lärare så att de blir fler. 

Fördjupning

Vad säger Barnkonventionen?

 • 2

  Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 • 28

  Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

 • 30

  Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

 • 32

  Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

Läs mer om Barnkonventionen

Ge barn i Nepal en ny chans

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Många barn i landet får inte gå i skolan. Vi kämpar för att förändra det.