Gå till innehållet

Drönare bekämpar hiv i Malawi

I Malawi blir drönare med­hjälpare i kampen mot hiv.

I Malawi ser barn och vuxna nyfiket på när UNICEF testar drönare för att snabbt kunna skicka blodprover mellan vårdcentraler och labb.

I Malawi ser barn och vuxna nyfiket på när UNICEF testar drönare för att snabbt kunna skicka blodprover mellan vårdcentraler och labb.

UNICEF arbetar ständigt för att hitta nya innovativa lösningar på problem som drabbar barn runt om i världen. Tillsammans med Malawis regering har UNICEF undersökt kostnads­effektiva lös­ningar för att minska vänte­tiden när nyfödda testas för hiv.

Obemannade drönare testas för att snabbt kunna skicka blod­prover mel­lan vård­centraler och labb. Den första lycka­de test­flyg­ningen genom­fördes då en dröna­re flög tio kilometer från ett hälso­center i en by till labbet vid sjukhuset i Kamuzu.

Vanligen tar det många dagar för ett blodprov vid ett hälso­center i Malawi att nå ett testlabb och upp till åtta veckor innan resul­tatet kommer tillbaka. En snabb diagnos är livs­viktig så att barn som bär på viruset direkt kan komma igång med behand­ling och broms­medi­ciner.

Om de goda resultaten fort­sätter kommer drönarna att bli en del av landets hälso­system och kunna rädda och för­bättra många barns liv i fram­ti­den.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen