Gå till innehållet

Byar i Zimbabwe får rent vatten genom solceller

Vi utvecklar hela tiden nya långsiktiga och hållbara lösningar runt om i världen för att stärka barns rättigheter. Ett exempel är solceller som vi har installerat i Zimbabwe för att förse byar med förnyelsebar energi vilket tryggar vattenförsörjningen.

Satsningen kommer på lång sikt förbättra tillgången till vatten och sanitet i hela landet, framförallt på landsbygden. Jämfört med dieselpumpar är den soldrivna lösningen också billig i drift och underhåll. Målet är att alla barn och familjer i landet ska få rent vatten. 

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

  3. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Läs mer om Barnkonventionen