Gå till innehållet

Byar i Zimbabwe får rent vatten genom solceller

Vi utvecklar hela tiden nya lång­siktiga och håll­bara lös­ningar runt om i världen för att stärka barns rättig­heter. Ett exempel är sol­celler som vi har instal­lerat i Zimbabwe för att förse byar med förnyel­se­bar energi, något som tryggar vatten­för­sörj­ningen.

En glad pojke tvättar händerna under en vattenkran.

Thabiso bor i södra Zimbabwe och har tack vare den nyinstallerade pumpen, som drivs av solceller, äntligen tillgång till rent vatten.

Satsningen kommer på lång sikt förbättra till­gången till vatten och sanitet i hela landet, fram­för­allt på lands­bygden. Jämfört med diesel­pumpar är den sol­drivna lös­ningen också billig i drift och under­håll. Målet är att alla barn och familjer i landet ska få rent vatten. 

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

  3. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Läs mer om barnkonventionen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få regelbunden information om vad vi gör och hur du kan vara med och förändra barns liv.