Gå till innehållet

Snabb leverans från katastrof­lagret räddar barns liv

I Köpenhamn finns UNICEFs stora katastrof­lager. Här finns allt från vaccin, medicin och vätske­ersätt­ning till skol­material, fot­bollar och tält. Med kort varsel – redan inom 72 timmar – kan vi packa och flyga in ton­vis med pro­dukter som räddar barns liv.

UNICEF-leverans av förnödenheter med flygplan.

I katastrofer levererar UNICEF förnödenheter via flyg, fartyg och lastbil.

Vårt katastroflager i Köpenhamn är till ytan lika stort som tre fotbollplaner och takhöjden räcker till för att kunna stapla sju lastpallar på varann. Lagret är fyllt med livsviktiga saker som kan rädda och förbättra barns liv. Härifrån koordineras och skickas varje år tusentals ton med förnödenheter till barn runt om i världen. Vi har även tre mindre lager i Dubai, Panama och Shanghai, för att reducera transporttider och kostnader.

Tre män packar lastpallar fulla med förnödenheter i en stor lagerbyggnad.

Full fart på UNICEFs centrallager i Köpenhamn.

Världsledande distributör

UNICEF är världsledande när det gäller att distribuera förnödenheter till barn. Som världens största uppköpare av vaccin kan vi dessutom se till att pressa priserna ordentligt vilket gör att vi får ut mycket mer för pengarna än en mindre uppköpare. Det innebär att de gåvor du ger till oss får mer utväxling, än om du till exempel valt att köpa och skicka något själv.

En man går i vatten, in mot stranden, med en UNICEF-kartong på axeln.

En man bär i land förnödenheter från UNICEF på ön Koro i Fiji efter cyklonen Winston i februari 2016.

Katastrofavtal med leverantörer

För att aldrig behöva stå utan förnöden­heter har vi sär­skilda avtal med leveran­törer som träder i kraft om­gående vid en katastrof. De här överens­kommel­serna går till exempel ut på att till­verkare av tält på kort tid ska förse oss med tält.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

  3. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

  4. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Läs mer om barnkonventionen

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu