Gå till innehållet

Snabb leverans från katastroflagret räddar barns liv

I Köpenhamn finns UNICEFs stora katastroflager. Här finns allt från vaccin, medicin och vätskeersättning till skolmaterial, fotbollar och tält. Med kort varsel – redan inom 48 timmar – kan vi packa och flyga in tonvis med produkter som räddar barns liv.

Vårt katastroflager i Köpenhamn är till ytan lika stort som tre fotbollplaner och takhöjden räcker till för att kunna stapla sju lastpallar på varann. Lagret är fyllt med livsviktiga saker som kan rädda och förbättra barns liv. Härifrån koordineras och skickas varje år tusentals ton med förnödenheter till barn runt om i världen. Vi har även tre mindre lager i Dubai, Panama och Shanghai, för att reducera transporttider och kostnader.

Världsledande distributör

UNICEF är världsledande när det gäller att distribuera förnödenheter till barn. Som världens största uppköpare av vaccin kan vi dessutom se till att pressa priserna ordentligt vilket gör att vi får ut mycket mer för pengarna än en mindre uppköpare. Det innebär att den hundralapp som du som Världsförälder betalar in varje månad får mer utväxling via oss än om man till exempel valt att köpa och skicka något själv.

Katastrofavtal med leverantörer

För att aldrig behöva stå utan förnödenheter har vi särskilda avtal med leverantörer som träder i kraft omgående vid en katastrof. De här överenskommelserna går till exempel ut på att tillverkare av tält på kort tid ska förse oss med tält.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

  3. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

  4. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Läs mer om Barnkonventionen