Gå till innehållet

Skolan är bästa medicinen

När krig och katastrofer gör livet kaotiskt kan skolan hjälpa till att skapa stabilitet och trygghet i barns liv och skydda dem mot våld och exploatering. Därför är det viktigt att få igång skolundervisningen så snabbt som möjligt i krissituationer.

I UNICEFs school-in-a-box finns allt som behövs för att hålla skollektioner, till exempel under ett träd eller i ett tält.

Den stora plåtlådan rymmer material som räcker till en lärare och upp till 80 barn. Förutom pennor, suddgummin, kritor, saxar, skrivböcker, med mera, rymmer lådan också en burk specialfärg som förvandlar insidan på locket till en svart tavla att skriva på. Det finns även en lättare version av school-in-a-box som är gjord av kartong. School-in-a-box ger barn möjlighet att vara just barn och att fortsätta lära, mitt i en kaotisk tillvaro. Det kan vara den bästa medicinen för barn som varit med om hemska upplevelser.

Här kan du köpa en school-in-a-box, som skickas till de barn som behöver det mest, i katastrofområden över hela världen.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  2. Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

  3. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.

  4. Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Läs mer om Barnkonventionen