I Niger räddas barns liv genom rent vatten och toaletter

I Niger lever många utan tillgång till rent vatten och saknar toaletter. Bakterier sprids, barn blir undernärda och många dör av diarré, kolera och andra sjukdomar. Vi finns på plats och borrar brunnar, bygger toaletter och sprider kunskap.

 • Pojke kör skottkärra med vattendunkar
  UNICEF/Romaric Onadja
  På landsbygden i Niger går många barn långa sträckor varje dag för att hämta vatten till familjen. Tyvärr är vattnet i många brunnar och dammar förorenat och många barn blir sjuka och dör av svåra diarrésjukdomar.
 • En flicka i Niger tvättar händerna
  UNICEF/Giacomo Pirozzi
  UNICEF sprider den livsviktiga kunskapen om vatten och hygien. Här får en flicka hjälp att tvätta händerna med tvål.
 • Flickor bär vattendunkar på huvudet
  UNICEF/Giacomo Pirozzi
  Många barn i Niger, främst flickor, använder så mycket tid till vattenhämtning att de inte hinner gå i skolan. Flickorna på bilden lever i Maradi-regionen där vattenbristen är stor.

Värst på landsbygden

Niger är ett av länderna i Sahel som är en av de torraste regionerna i världen. En stor del av befolkningen saknar tillgång till rent vatten och ute på landsbygden är det som värst. Där tvingas många hämta sitt vatten från brunnar och dammar som är förorenade. Ofta är det barnen som bär de tunga hinkarna långa sträckor varje dag. Ibland tar det arbetet så lång tid att barnen inte hinner gå i skolan.

Brist på toaletter och kunskap om hygien

Många byar på landsbygden saknar helt toaletter. Behoven uträttas ute i det fria, vilket lätt sprider bakterier. Dessutom saknar många kunskap om enkla hygienrutiner, som vikten av att regelbundet tvätta händerna med tvål. Allt detta leder till att många barn blir undernärda, sjuka och dör i sviterna av diarréer och andra sjukdomar.

Barn hämtar vatten i en gammal brunn
UNICEF/Pierre Holtz
Kvinnor och barn hämtar vatten i en gammal traditionell brunn i Maradi-regionen. UNICEF arbetar för att fler byar ska få säkra brunnar och moderna pumpar med rinnande vatten så att färre barn blir sjuka och invånarna slipper lägga massor av tid på att hämta vatten.

Byinvånarna blir vattenexperter

Vi samarbetar med landets ansvariga myndigheter och involverar dessutom lokalbefolkningen för att de ska lära sig hur alla nya pumpar, brunnar och latriner fungerar. På så sätt kan de ta över ansvaret för underhåll och vi får tid att hjälpa fler barn och familjer någon annanstans.

I varje berörd by kommer invånarna själva att ta stort ansvar för arbetet som ska utföras.  Det är de som bestämmer hur deras by ska utvecklas och de är också en förutsättning för att byn ska ta ett gemensamt ansvar för underhåll, reparationer och ansvara för att vattnet håller bra kvalitet.

Vi sprider livsviktig kunskap om hygien

Många människor i avlägsna områden har aldrig fått möjlighet att gå i skolan och lära sig sambandet mellan vatten, bakterier och sjukdomar. De vet inte heller hur man bygger en enkel toalett.

Om de bara får den informationen, så vet vi att betydligt färre barn kommer att dö eller bli sjuka. Eftersom kvinnorna sköter om vattnet och maten och inte minst barnen, är det främst dem som vi vänder oss till. Det räddar helt enkelt fler barns liv. Och när kvinnorna får ett tydligt ansvar för vattnet, stärks samtidigt deras roll och inflytande i byn.

En flicka lär sig tvätta händerna
UNICEF/Giacomo Pirozzi
Över hela världen sprider UNICEF livsviktig kunskap om vatten och hygien, till exempel i skolan. Flickan på bilden får undervisning av sin lärare i en skola i Niger.

Det här gör UNICEF för att öka tillgången till rent vatten och sanitet

I byarna ser vi till att:

 • borra en brunn ned till grundvatten (10-30 meter djup)
 • bygga latriner till varje hushåll
 • bilda en vattenkommitté som ansvarar för skötseln av vattenkällan
 • utbilda en reparatör som kan laga byns vattenpump
 • bilda en hygienkommitté som utbildar om handhygien och samordnar arbetet med avfallshantering och sanitet i byn
 • sprida information om hygien och sanitet genom lokalradio samt religiösa och traditionella ledare
 • påverka politiker så att tillgång till vatten och sanitet finns med i lokala budgetar och utvecklingsplaner

Många positiva effekter

Rent vatten och toaletter betyder en stor förändring för byinvånarnas vardag. Här är några exempel:

 • Alla får en bättre hälsa och färre drabbas av vattenburna infektionssjukdomar och diarréer
 • När barnen inte längre är magsjuka så ofta kan de bättre ta till sig näring och utvecklas bättre, både fysiskt och mentalt
 • Kvinnor och barn (som oftast har ansvar för att hämta vatten) får mer tid att lägga på andra sysslor
 • Många barn (främst flickor), som tidigare var bundna av hushållsarbete, får tid att gå i skolan
 • Tid och pengar som tidigare användes till mediciner och sjukvård, kan användas till annat

Fördjupning

Vad säger Barnkonventionen?

 • 6

  Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 • 24

  Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

 • 27

  Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

 • 28

  Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Läs mer om Barnkonventionen

Var med och kämpa vid barnens sida varje dag, året runt. Bli Världsförälder.

 • Du hjälper utsatta barn över hela världen.
 • Du är med under hela uppväxten – från mammas mage till vuxenlivet.
 • Du ger pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.