Barn bland rasmassor - Gaza 2024

Släpp in nödhjälpen

till Gaza

En svältkatastrof i Gaza är nära. Varje dag svälter barn ihjäl, och vart tredje barn under två år i norra Gaza är akut undernärt. Senast i maj kommer norra Gaza uppleva massvält om UNICEF och andra hjälporganisationer inte får komma in med nödhjälp i stor skala. Men varför släpps inte hjälpen in?

Skribent |

Publicerad |

2024 03 22

Uppdaterad |

2024 03 22

Varför når inte nödhjälpen barnen i Gaza?

Samtidigt som barnen i Gaza dör av hunger står UNICEF och andra redo med hundratals lastbilar vid gränsen fulla med mat, näringsersättning, mediciner och rent vatten – allt som behövs för att rädda tusentals barns liv.  

Varför kommer UNICEF inte in med nödhjälp till barnen i den skala som behövs för att undvika massvält?  

Möjligheten att ta sig in i Gaza med nödhjälp är just nu väldigt begränsad. Bara två gränsövergångar är öppna, Rafah och Kerem Shalom. Båda i södra delen av Gaza. Israel kontrollerar gränsövergångarna. Enligt internationell humanitär lag har Israel ansvar för att befolkningen i Gaza får sina grundläggande behov av exempelvis mat och vatten tillgodosedda.  

I Gaza, framförallt i den norra delen där omkring 150 000 barn befinner sig, råder extrem brist på mat. Sedan den sjunde oktober har antalet lastbilar med nödhjälp som släpps in i Gaza konstant varit alldeles för få för att hindra undernäring och svält. Exempelvis släpptes bara 165 lastbilar om dagen igenom i början av mars. I februari var det bara omkring 100 om dagen. 

Innan terrorattackerna i Israel den sjunde oktober körde runt 500 lastbilar med humanitär hjälp om dagen in i Gaza, och även det bedömdes vara för lite.  

Det pågående kriget gör det också väldigt svårt att nå framförallt norra Gaza. Det är väldigt farligt, och många vägar är skadade eller avstängda. Konvojer med nödhjälp har blivit beskjutna och vid upprepade tillfällen stoppats vid vägspärrar trots tidigare godkännande.   

Hur ser processen ut för att leverera nödhjälp till Gaza? 

Processen med att kontrollera och undersöka lastbilarna är lång, komplex och ofta godtycklig vilket resulterar i att det inte går att komma in med nödhjälp i den skala som behövs. Hundratals lastbilar står i kö vid gränsen och väntar på att få komma in.   

UNICEFs lastbilar innehåller enbart förnödenheter som har godkänts i förväg, och vi informerar alltid israeliska tjänstemän i god tid innan om vad vi planerar att föra in. Trots det nekas leveranser till Gaza, särskilt när det kommer till livräddande produkter för vattenrening och avsaltning som kan förse hundratusentals människor med rent vatten. 

Ofta får vi ingen förklaring till varför vi inte får föra in vissa produkter. Exempelvis har små saxar för att klippa navelsträngar nekats, och även skalpeller som ingår i vår grundutrustning för barnmorskor.  

UNICEF har också nekats att föra in portabla toaletter, detta samtidigt som hundratals människor ofta måste dela på en toalett. Och det tog oss över fyra månader att få in plaströr till Gaza som behövs för att reparera vattensystem. 

Vad händer om en produkt i en hel last bedöms vara förbjuden att föras in i Gaza? 

Om en endaste sak i en hel lastbil nekas att föras in måste hela processen tas om. Det betyder att lastbilen måste vända tillbaka till vårt lager i Egypten för att omlastas och sedan ställa sig längst bak i kön igen.  

Är leveranser via flygplan eller fartyg ett alternativ? 

All hjälp som når in i Gaza kan rädda barns liv. Men leveranser via fartyg eller flygplan kan aldrig ersätta landvägen. Det enda sättet att komma in med hjälp i den skala som behövs för att undvika massvält är genom vägar och med lastbilar. Och vi står redo att leverera med hundratals lastbilar. Det finns ingen anledning till att vi inte ska få komma in med mer nödhjälp i Gaza så vi kan rädda fler barns liv.  

Vad gör UNICEF? 

Sedan oktober 2023 har UNICEF behandlat över 1700 barn för akut undernäring, bland annat genom nötkräm som är en effektiv behandling. UNICEF har också levererat näringsersättning till tiotusentals barn och gravida kvinnor. Utöver det har UNICEF levererat tusentals liter bränsle till sjukhus och vattensystem för att driva generatorer, samt reparerat vattensystem i södra Gaza.   

UNICEF kräver: 

  • Att fler gränsövergångar öppnas, framförallt direkt in i norra Gaza.  

  • Snabbare och tydligare processer vid gränsövergångarna så att nödhjälpen kan flöda in kontinuerligt. 

  • Säkerhetsgarantier så att vi effektivt kan leverera nödhjälp inne i Gaza. 

  • En omedelbar humanitär vapenvila.  

  • Att gisslan släpps.  

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.