Skola-Pakistan-2023

Akelius dubblar alla gåvor

till UNICEFs julkampanj

Utbildningskrisen är en kris för barns rättigheter och en hel generations framtid står på spel. I årets julkampanj fokuserar UNICEF Sverige på barns rätt till utbildning - och backas upp av fastighetsmiljardären Roger Akelius, som matchar alla gåvor som kommer in till utbildning under december månad.

Skribent |

Publicerad |

2023 11 13

Uppdaterad |

2023 11 13

Akelius dubblar alla gåvor till barns utbildning – “Utan skola ingen framtid”

Närmare 70 procent av alla tioåringar i världen kan inte läsa eller förstå en enklare text. Utbildningskrisen är en kris för barns rättigheter och en hel generations framtid står på spel. I årets julkampanj fokuserar UNICEF Sverige på barns rätt till utbildning - och backas upp av fastighetsmiljardären Roger Akelius, som matchar alla gåvor som kommer in till utbildning under december månad.  

– Utan skola ingen framtid, säger Roger Akelius. Som företagare kräver jag effektivitet och utveckling. UNICEF har erfarenhet, vet vad som fungerar och har en säker organisation. Jag litar på UNICEF. 

Skolan är så mycket mer än bara utbildning. En fungerande skolgång är en av de främsta skyddsfaktorerna när det gäller barns psykiska välmående och en förutsättning för barn att kunna utvecklas till sin fulla potential. 

I skolan får varje barn kraft att växa och våga drömma  

– Utbildning, inte minst flickors rätt till utbildning, är på ett globalt plan ett viktigt skydd mot barnarbete, barnäktenskap och andra former av våld och övergrepp. I skolan får varje barn kraft att växa, våga drömma och skapa sin framtid, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige. Det har aldrig varit viktigare att investera i barns utbildning - för barnet, för samhället och för världen. Akelius Foundations beslut att matcha alla gåvor till utbildning svarar på stora utmaningar och bidrar till att skapa en bättre, långsiktigt hållbar framtid. 

– Min dröm är att fixa tusen skolor, flest i flyktingläger, för att ge en miljon barn möjligheten att klara motsvarande högskoleprovet i matematik och kunna prata och skriva på ett nytt språk, säger Roger Akelius. Jag vill ta fram de bästa läromedlen, UNICEF organiserar och driver utbildningen. 

 Människor får göra vad de vill med sina pengar, anser Roger Akelius, men för egen del känner han ingen tvekan om vad han vill lämna efter sig.  

– De miljarder jag har tjänat ska gå till utbildning, oberoende av när jag dör. Jag tror att människor mår bra av att hjälpa varandra, avslutar han. 

Alla gåvor som kommer in till UNICEF Sverige 1–31 december 2023, och som är öronmärkta till utbildning, matchas av Akelius Foundation. Akelius Foundation kommer även att matcha gåvor till Sverige för UNHCR och SOS Barnbyar. 

Akelius Foundation och UNICEF har samarbetat sedan 2017  

Akelius Foundation utvecklar tillsammans med UNICEF ett digitalt läromedel som kan användas för att lära ut språk till barn och ungdomar som har särskilt svårt att få tillgång till utbildning av bra kvalitet (barn på flykt, barn från etniska minoriteter, barn i utsatthet som inte gått i skolan). Läromedlet är skapat för att, på ett interaktivt och lustfyllt sätt, utveckla barns språkkunskaper. 

Det togs först fram för att användas vid tillfälliga lärocenter i flyktingläger, men används nu även som en del av vanlig språkundervisning i offentliga skolor i flera länder. 

Läromedlet används idag tillsammans med UNICEF i 13 länder (tex Grekland, Albanien, Mauretanien, Butan, Kap Verde, Mexiko och Polen) och totalt har närmare 80 000 elever använt det, i 328 skolor och tillfälliga lärocenter. 5 374 lärare har utbildats i hur det kan användas som en del av språkundervisning i skolmiljöer.  Språkskolan finns bland annat för att lära ut engelska, grekiska, spanska, tyska, franska, svenska, ryska, italienska och polska. Akelius Foundation utvecklar nu också böcker som ska komplettera det digitala läromedlet. 

 Så här gör du för att hjälpa till:  

Matchningen från Akelius Foundation gäller gåvor som kommer in under december månad, eller i januari om fakturan är utställd i december. 

UNICEF Sverige 
Kontaktperson för företag: Annika Bränning, annika.branning@unicef.se  

Köp dina julklappar på unicef.se/gåvoshop.  De paket som ingår i matchningen kommer att publiceras den 1 december och vara märkta med en dubbleringssymbol. 

Swish: 9020017, skriv "utbildning" i meddelandefältet 
Plusgiro: 90 20 01–7, skriv "utbildning" i meddelandefältet 
Bankgiro: 902–0017, skriv "utbildning" i meddelandefältet 

Kopiera länk