Våra samarbetspartners / Svenska PostkodLotteriet

PostkodLotteriet stärker barns rättigheter

Sedan augusti 2008 är UNICEF Sverige en av förmånstagarna till Svenska PostkodLotteriet. Senaste utdelningen i mars 2016 gav UNICEF 40 miljoner kronor som bland annat kommer att gå till att ge barn tillgång till rent vatten och öka flickors möjligheter att gå i skolan.

40 miljoner möjliggör långsiktigt arbete

Delar av 2016 års bidrag kommer gå till att fler barn i Madagaskar får tillgång till rent vatten i sina skolor och samhällen. En del kommer också att stötta flickors rätt att gå i skolan i Ghana, bland annat genom att tonårsflickor får cyklar för att kunna ta sig till skolan och därmed en större chans att fullfölja sin rätt till utbildning.

Förutom specifika projekt stödjer Postkodlotteriet UNICEFs långsiktiga utvecklingsarbete för barn runt om i världen. Det innebär att majoriteten av resurserna går till arbete för barns överlevnad och utveckling, utbildning och jämställdhet, hiv och aids, skydd mot våld och övergrepp, påverkansarbete för barns rättigheter och katastrofinsatser.

 

186 miljoner kronor har hittills delats ut till UNICEF

Sedan UNICEF blev förmånstagare för Svenska Postkodlotteriet har cirka 186 miljoner kronor delats ut till vårt arbete för barns rättigheter. Pengarna delas ut årsvis och utöver den årliga checken med utdelningssumman har vi vid olika tillfällen även tilldelats extra pengar. Under 2013 fick vi 2,3 miljoner i extra stöd till det tyfondrabbade Filippinerna.

Under åren har pengarna används till bland annat hiv/aids-drabbade barn i Malawi, hjälp till gatubarn i Paraguay, och katastrofarbete i Haiti. Utöver specifika projekt används PostkodLotteriets pengar där de för tillfället bäst behövs. Det innebär till exempel att vi snabbt kan hjälpa barn i hastigt uppkomna katastrofer, att vi kan planera och utföra långsiktigt utvecklingsarbete för barn runt om i världen samt att vi kan arbeta med påverkansarbete för att förändra lagar och utveckling inom länder.