Gå till innehållet

PostkodLotteriet stärker barns rättig­heter

Svenska PostkodLotteriet

Sedan augusti 2008 är UNICEF Sverige en av förmåns­tagarna till Svenska Postkod­Lotteriet. Genom åren har vi mot­tagit över 275 mil­joner kronor till arbetet för barns rättig­heter.

Stödet från PostkodLotteriet har bland annat gått till att hjälpa barn i Paraguay att slippa ett farligt liv på gatan.

Varje år delar Svenska PostkodLotteriet ut en miljard kronor i bidrag till organisationer i Sverige, och UNICEF Sverige är en av förmånstagarna. Utöver den årliga checken med utdelningssumman har UNICEF vid olika tillfällen även tilldelats extra bidrag. Under åren har Svenska PostkodLotteriets pengar bland annat använts till att hjälpa barn som drabbats av hiv och aids i Malawi, stöd till gatubarn i Paraguay, och till UNICEFs katastrofarbete i Haiti.

UNICEFs arbete för barns rättig­heter faller helt inom ramen för Post­kod­Lotteriets över­tygelse om att världen behöver ett starkt civil­sam­hälle.

Hélène Carlbark, Välgörenhetschef Novamedia Sverige som driver Svenska Postkodlotteriet

Förutom specifika projekt stödjer Postkodlotteriet UNICEFs långsiktiga utvecklingsarbete för barn runt om i världen. Det innebär att majoriteten av resurserna går till arbete för barns överlevnad och utveckling, utbildning och jämställdhet, för att stoppa spridningen av hiv och aids, skydd mot våld och övergrepp, påverkansarbete för barns rättigheter och till katastrofinsatser.