Gå till innehållet

Sandvik Coromant kämpar för barns rätt till utbild­ning

Sandvik Coromant

UNICEF Sverige och verkstads­före­taget Sandvik Coromant sam­arbetar sedan 2018, med syftet att ge barn och ung­domar möjlig­het till en trygg upp­växt med till­gång till utbild­ning.

En flicka ler i ett klassrum i Kambodja

En utbild­­ning av god kvalitet är en väg ut ur fattig­­dom och utsatt­­het, såväl för det enskilda barnet som för de sam­hällen barnen lever i.

Utbildning är en grund­läggande rättig­het för alla barn och ung­domar. En utbild­­ning av god kvalitet är en väg ut ur fattig­­dom och utsatt­­het, såväl för det enskilda barnet som för de sam­hällen barnen lever i. Utbildade barn och ung­domar har bättre förut­sätt­ningar att få ett hälso­samt liv, en an­ställning och en möjlig­het att påverka.

Över 200 miljoner ung­domar går idag inte i skolan. Om ingenting görs kommer mindre än hälften av alla ung­domar i världens låg­inkomst­länder att ha gått ut grund­skolan år 2030, och endast tio procent av dem kommer att ha genom­gått en högre utbild­ning.

För oss är det viktigt att ha en positiv inverkan och bidra till att barn och unga ser de stora möjlig­heterna i livet. Varje barn har rätt till utbild­ning och genom att sam­arbeta med UNICEF Sverige kan vi och våra med­arbetare bidra till att fler barn får gå i skolan.

Björn Roodzant, Vice VD marknad och kommunikation, Sandvik Coromant

Sandvik Coromant stödjer UNICEFs globala utbildnings­program och arbetar aktivt till­sammans med UNICEF Sverige för att samla in mer pengar till UNICEF. Såväl UNICEF Sverige som Sandvik Coromant sam­arbetar även med Brynäs IF:s initiativ En bra start, där insatser och resurser går till att säker­ställa barns rätt i sam­hället, stödja barn och ung­domar att få en bra start i livet samt undvika lång­siktigt utan­för­skap.