IKEA vår största samarbetspartner

Samarbetet mellan UNICEF och IKEA Foundation är ett långsiktigt partnerskap som förbättrar möjligheten till hälsovård, utbildning och skydd för miljontals barn och kvinnor världen över.

IKEA Foundation är vår största företagspartner. Mellan år 2000 och 2015 investerar IKEA Foundation 1,6 miljarder kronor i arbetet för barns rättigheter. Dessutom ges ett extra bidrag på 422 miljoner kronor som gör det möjligt att driva långsiktiga projekt för bättre hälsovård med särskilda vatten, närings-, och sanitetsprojekt.

Men IKEA och UNICEF har inte bara ett långsiktigt sambarbete utan IKEA bidrar även till att lyfta frågan om barns rättigheter i kampanjer.

Långsiktigt samarbete ger barn förutsättningar

När det gäller det långsiktiga engagemanget har IKEA Foundation valt att fokusera på södra Asien där behoven är stora och där företaget har erfarenhet efter att ha verkat i området under lång tid. Men projekten finns även i andra länder i Asien samt i Afrika och centrala och östra Europa.

– IKEAs insats har fått bestående inverkan på barns liv runt hela världen, säger UNICEF-chefen Anthony Lake.

Över tio år i Indien för barns rättigheter och utbildning

I september 2012 firade IKEA Foundation och UNICEF tio års samarbete i Indien. Målet är att erbjuda barn högkvalitativ utbildning, förbättra deras chanser till överlevnad och förändra de bakomliggande grundorsakerna till barnarbete.

Det finns många grundorsaker till barnarbete och problemen är komplicerade. Ofta handlar det om skuldsättning, fattigdom, brist på fungerande skolsystem, funktionshinder och dålig hälsa. UNICEF, IKEA Foundation och Indiens regering samarbetar för att påverka grundorsakerna till barnarbete i Indiens mattproducerande regioner.

Arbetet startade i 500 byar i den östra delen av mattregionen Uttar Pradesh där vi inledningsvis hjälpte 80 000 barn att komma till skolan, vaccinerade hundratusentals barn och kvinnor och erbjöd kvinnor långsiktigt skydd genom självhjälpsgrupper. Samarbetet omfattar idag 18 av Indiens stater där över 28 miljoner barn är involverade i barnarbete och där uppskattningsvis 4 700 barn under fem års ålder dör varje dag.

74 miljoner indiska barn har fått en bättre framtid

Samarbetet med IKEA Foundation har bl.a. resulterat i att 13 120 skolor fått tillgång till nyutbildade lärare och bättre läroplaner.

15 000 barn i Indiens bomulls- och mattdistrikt har nu möjlighet att gå i skolan efter att ha fått lära sig läsa, skriva och räkna i övergångsskolor som hjälper barn som fallit offer för barnarbete att komma tillbaka in i skolsystemet.

600 nya Barnsskyddskommittéer som ska sätta stopp för barnarbete har bildats och över en halv miljon samhällsledare, medborgare och tjänstemän har fått träning i att skydda utsatta barn.

32 miljoner hem har fått toalett och 67 procent av skolorna har fått tillgång till toaletter, förbättrat dricksvatten och möjlighet att tvätta händerna.

370 000 barn har undersökts för undernäring och 56 500 barn har fått behandling. Över två miljoner kvinnor har fått amningsutbildning och hundratusentals barn och kvinnor har blivit vaccinerade.