IKEA Foundation är UNICEFs största samarbetspartner

Samarbetet mellan UNICEF och IKEA Foundation började 2001 och har sedan dess utvecklats till ett långsiktigt partnerskap som förbättrar möjligheten till hälsovård, utbildning och skydd för miljontals barn och kvinnor världen över.

Mani är tillbaka i skolan
© UNICEF/Crouch.
Från bomullsfältet tillbaka till skolbänken. Mani (till höger) bor i Indien. Hon tvingades lämna skolan för att arbeta när hon var tolv år. Men tack vare samarbetet mellan IKEA och UNICEF fick Mani och hennes kompisar möjlighet att gå i skolan igen.

IKEA Foundation har investerat över två miljarder kronor i arbetet för barns rättigheter, och är därmed UNICEFs största företagspartner. En del av pengarna går särskilt till långsiktigt arbete för bättre hälsovård genom olika vatten, närings-, och sanitetsprojekt.

Pengarna från IKEA Foundation stödjer projekt i Asien, Afrika samt centrala och östra Europa. Men fokus ligger framförallt på projekt i södra Asien där behoven är stora och IKEA har verkat sedan länge. IKEA Foundation och UNICEF har sedan 2002 samarbetat i Indien för att se till att barn får utbildning av god kvalitet, för att förbättra chanserna till att barn överlever och förändra grundorsakerna till barnarbete.

Samarbetet har bland annat resulterat i att tiotusentals skolor fått nyutbildade lärare och bättre läroplaner. Dessutom har över 15 000 barn i Indiens bomulls- och mattdistrikt fått möjlighet att gå i skolan. För att förhindra barnarbete har hundratals nya barnskyddskommittéer bildats och över en halv miljon människor, så som samhällsledare och tjänstemän, har fått träning i att skydda utsatta barn.

IKEA Foundation stödjer även UNICEFs arbete i katastrofer och bidrog bland annat vid jordbävningen i Haiti, då leksaker och livräddande produkter som hygienpaket skickades till barnen. Genom kampanjer tillsammans med UNICEF hjälper IKEA också till att samla in pengar och sprida kunskap om barns rättigheter.

Vill du veta mer?

I vår blogg kan du läsa mer om samarbetet mellan UNICEF och IKEA, och hur pengarna används för barn runt om i världen. Alla inlägg hittar du här.

Vi är mycket stolta över vårt långsiktiga samarbete med UNICEF, och att vi är med och förbättrar livet för miljontals utsatta barn världen över.”

Per Heggenes VD, IKEA Foundation