Våra samarbetspartners / H&M Foundation

60 miljoner kronor ger utsatta barn en bra start i livet

H&M Foundation bidrar med 60 miljoner svenska kronor till UNICEF under tre år. Syftet är att ge barn runt om i världen den bästa möjliga starten i livet och göra dem bättre förberedda för skolan.

Fakta visar att nästan 250 miljoner barn under fem års ålder inte når upp till sin fulla potential på grund av fattigdom, dålig hälsa, brist på näring, omvårdnad och begränsade möjligheter till inlärning. Det som händer under barnets första år är avgörande för dess framtida utveckling.

HM
H&M Foundation stödjer UNICEFs arbete för barns överlevnad och utveckling.

Förutsättningarna för ett barn att klara av sin utbildning med goda resultat börjar långt innan första klass. Därför satsar stiftelsen på att stödja insatser som till exempel förskola och föräldrautbildningar. 73 600 barn kommer att omfattas av programmen. Forskning visar entydigt att insatser på barns tidiga utveckling är det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra skolresultat och barns förmåga att senare klara skolan. 

Bidraget från stiftelsen går till att stödja pilotprojekt i sex olika länder samt till att uppmuntra regeringar att investera resurser som kommer de minsta barnen till del.

Idag rapporterar länder på indikatorer som överlevnad, hälsa och utbildning. Men det finns ingen systematisk rapportering på barns tidiga utveckling. Detta trots att de första åren i livet är så viktiga och kommer lägga grunden för resten av livet. Därför kommer UNICEF med hjälp av stiftelens stöd ta fram en global rapport om barns tidiga utveckling och en innovativ app som ska ge beslutsfattare tillgång till data i realtid om barns tidiga utveckling. När underlaget väl finns kan vi använda det för att påverka makthavare och myndigheter att investera i barns tidiga utveckling och se till att barnen får den bästa starten i livet. 

UNICEF och H&M Foundation gläds åt framgångarna i programmet Early Childhood Development och Education. 

Runt om i världen har hittills 62 000 barn fått tillgång till förskola och andra viktiga insatser för barns tidiga utveckling tack vare samarbetet. Ett exempel på vad vi gör finns i Östtimor. Många barn i Östtimor, speciellt på landsbygden, har inte tillgång till förskola. De få förskolor som finns ligger ofta för långt bort från barnens hem. Därför har UNICEF tillsammans med myndigheter tagit fram ett nytt sätt att driva förskola. Genom att engagera bybor och använda sig av frivilliga kan förskola erbjudas även i de mest avlägsna områden. Nedan ser du en film från Darabai, en av 34 byar i Östtimor som fått tillgång till förskola tack vare bidraget från H&M Foundation.

480 000 barn i Burma ska få en bättre utbildning

Under julen 2015 sålde H&M presentkort i butiker över hela världen och för varje sålt presentkort skänkte H&M Foundation fem procent av kortets värde till UNICEF. Slutsumman blev en donation på hela 45 162 000 SEK. Pengarna kommer att investeras i utbildningsprojekt i Burma där fler än 480 000 barn kommer få tillgång till en bättre utbildning. Programmet omfattar barn som går i skolan, men också barn som hoppat av skolan kommer erbjudas en anpassad utbildning. Barn, föräldrar, lärare och politiker kommer involveras för att göra skolan bättre. Tack vare den här donationen kommer UNICEF att kunna ge barn i Burma en chans till en bättre framtid.

480 000 barn i Burma ska få en bättre utbildning
© UNICEF/Kyaw Kyaw Winn
Fler barn i Burma får en chans till en bättre framtid.

UNI_FORM – den första digitala jackan som utvecklar barns hjärnor 

UNICEF och H&M Foundation lanserade tillsammans initiativet UNI_FORM för att uppmärksamma vikten av barns utveckling och lärande i tidig ålder. En digital och interaktiv jacka har tagits fram som en symbol för alla barns rätt till en bra start i livet. På theuniform.org kan vuxna och barn utforska jackan och de lekar som finns gömda, och samtidigt stödja alla barns rätt till en bra start i livet.

UNI_FORM innehåller åldersanpassade lekar som stimulerar hjärnan. Lekarna är skräddarsydda för varje ålder och baseras på UNICEFs forskning kring barns tidiga utveckling och lärande. De första åren i livet är avgörande för vår framtid. 

– Genom att använda UNI_FORM som en symbol vill vi öka kännedomen om att barn som får leka har lättare att tillgodogöra sig undervisning i skolan, har bättre förutsättningar att försörja sig som vuxna och även har en bättre hälsa, säger Diana Amini, global chef på H&M Foundation.