Gå till innehållet

H&M Foundation ger utsatta barn en bra start i livet

H&M Foundation

H&M Foundation samarbetar med UNICEF inom området barns tidiga utveckling och lärande. Målet är att ge barn runt om i världen den bästa möjliga starten i livet och att göra dem bättre förberedda för skolan.

Genom satsningar på barns tidiga utveckling får fler barn en chans till en bättre framtid.

Sedan 2004 har H&M samarbetat med UNICEF och gett över 100 miljoner kronor till projekt inom utbildning, vatten och sanitet, hiv och aids samt katastrofer. Tack vare H&M:s stöd har miljontals barn i Bangladesh, Kambodja, Kina, Indien, Madagaskar och Uzbekistan fått hjälp till ett tryggare liv. Sedan 2014 finansierar H&M Foundation alla projekt i fält, med visionen att bidra till positiva långsiktiga förändringar för barn, vuxna och samhällen där H&M verkar.

Det som händer under barnets första år är avgörande för barnets framtida utveckling. Över hundra miljoner barn under fem år når inte upp till sin fulla potential på grund av fattigdom, dålig hälsa, brist på näring, omvårdnad och begränsade möjligheter till inlärning under de första levnadsåren. Sedan 2014 har H&M Foundation satsat över 110 miljoner kronor för att UNICEF ska kunna ge de mest utsatta barnen den bästa möjliga starten i livet och göra dem bättre förberedda för skolan.

Med hjälp av H&M Foundations stöd tar UNICEF fram underlag om barns tidiga utveckling för att påverka makthavare och myndigheter att investera i denna viktiga fråga så att barnen får den bästa starten i livet. Bidraget från stiftelsen har stöttat pilotprojekt i flera länder och tack vare samarbetet har fler än 100 000 barn runt om i världen fått tillgång till viktiga insatser som främjar barns tidiga utveckling.

Vill du veta mer?

Läs gärna mer på vår blogg om UNICEFs samarbete med H&M och H&M Foundations satsningar på barns tidiga utveckling. Läs även om partnerskapet med H&M Foundation här