Gå till innehållet

Gina Tricot hjälper barn i slum­områden

Gina Tricot

Samarbetet mellan Gina Tricot och UNICEF inleddes 2011 och har framför­allt foku­serat på projekt i Bangladesh, där före­taget har en del av sin produk­tion. Gina Tricot stödjer även UNICEF vid kam­panjer och i kata­strofer genom insam­ling i butik.

Stödet från Gina Tricot går bland annat till UNICEFs arbete för barns utbildning i slumområden i Bangladesh. Skolan skyddar utsatta barn från att utnyttjas eller tvingas arbeta.

I slumområden i Dhaka, huvudstaden i Bangladesh, lever miljontals människor i fattigdom. Många familjer saknar tillgång till grundläggande rättigheter så som tak över huvudet, näring, vård, utbildning, vatten och sanitet, samt skydd. De svåra förhållandena innebär att många barn tvingas arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning.

Utbildning är viktigt för att skydda de här barnen från skadligt arbete och sexuell exploatering. Gina Tricot har därför tidigare investerat över 20 miljoner kronor i UNICEFs arbete för utbildning i Bangladesh, något som har förändrat livet för fler än 20 000 barn.

Samarbetet med UNICEF betyder mycket för alla i vår orga­nisa­tion. Det är lång­siktigt och bygger på våra vär­dering­ar om att stärka flickor och kvinnor i sam­hället, där barns rätt till ut­bild­ning är en viktig del.

Magnus Månsson, VD Gina Tricot

Gina Tricot fortsätter att stödja UNICEFs projekt för att ge barnen i Bangladesh bättre möjligheter och investerar därför över 16 miljoner kronor till projekt i slumområden i Dhaka och Gazipur. Projektets mål är att bygga upp bättre skyddsnät för de mest utsatta. 150 000 personer nås av insatserna i två olika slumområden och får därmed möjlighet till bättre hälsa och tillgång till vatten och sanitet, samt näring och utbildning.