Våra samarbetspartners / Gina Tricot

Gina Tricot sätter barn i skola

Gina Tricot satsar på att förändra livet för många av barnen i slummen i Dhaka, Bangladesh. Företaget investerar 20 miljoner kronor på utbildning för barn som annars aldrig skulle fått chansen att gå i skola.

Barn i Dhaka
UNICEF
Gina Tricot besöker ett projekt i Dhaka, Bangladesh, som syftar till att få fler barn i skolan

För Gina Tricot har ansvarstagande hela vägen från produktion till butik alltid varit en självklarhet. Att vi nu inlett ett stort projekt i Bangladesh tillsammans med UNICEF för att ge fler barn möjlighet till utbildning går helt i linje med detta.”

Victor Appelqvist Marknadschef Gina Tricot

22 500 barn ges utbildning

I Bangladesh, ett av världens fattigaste länder, lever över hälften av invånarna på mindre än två dollar om dagen. Den utbredda fattigdomen innebär att många barn, ofta så små som fem år, tvingas arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning. Man räknar med att ungefär 9 miljoner barn i Banladesh på något sätt arbetar. Då de flesta av dem bor i slummen där det sällan finns några skolor är möjligheterna till utbildning minimala.

Då Gina Tricot har en hel del produktion i Bangladesh har företaget valt att tillsammans med UNICEF starta ett projekt som syftar till att ge barn som aldrig annars skulle få en chans att gå i skolan möjlighet till utbildning. Projektet riktar sig till barnen i Dhakas slum och investeringen, som ligger på 20 miljoner svenska kronor, gör att 22 500 flickor och pojkar kommer få börja förskolan från 2011 till 2017.

Barn som arbetar
UNICEF
I Bangladesh räknar man att ungefär 9 miljoner barn tvingas arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning.

Utbildning en väg ur fattigdom

Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Utbildning är också det främsta instrumentet för att skydda barn från skadligt arbete och sexuell exploatering. De skyddas dels direkt genom att befinna sig i skolan istället för på gatan, dels indirekt genom att de får lära sig läsa och skriva och därmed kan ta tillvara sina rättigheter.

Att utbilda flickor har också ett avgörande inflytande på hälsoläget och familjeplanering. Utbildade kvinnor gifter sig senare och föder färre och friskare barn. Dessutom för kvinnorna kunskaperna vidare till sin familj och startar en positiv spiral som gynnar hela samhället och kommande generationer.

Victor Appelqvist, marknadschef på Gina Tricot menar att det avgörande för projektet var att Gina Tricot ville engagera sig och ge något tillbaka till de områden där de producerar sina plagg. 

Vi valde att kontakta UNICEF för deras imponerande erfarenhet av stora projekt och på så vis förvissa oss om att få långsiktighet i samarbetet.”

Victor Appelqvist Marknadschef Gina Tricot