Våra samarbetspartners / Företag för Malawi

Företag samarbetar för Malawi

Företag för Malawi är ett projekt där flera svenska företag gått ihop och stödjer UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Företagen har stött projektet sedan 2006, och nyligen förlängdes engagemanget med ytterligare tre år till och med 2016. Företag för Malawi kommer under den här perioden att fördjupa och utöka sitt stöd till fler barn.

Pojkar i Malawi
UNICEF

Malawi är ett av världens fattigaste länder. I landet där aids är den vanligaste dödsorsaken smittas varje dag cirka 270 personer av hiv. Så många som en miljon barn är föräldralösa och 100 000 av dem lever i hushåll utan vuxna. UNICEF i Malawi arbetar för att ge stöd till barn som tvingas leva helt själva eller tillsammans med äldre släktingar.

Små barn får stöd för att utvecklas

En viktig grupp som projektet riktar särskilt stöd till är barn under fem år. Företag för Malawi stöder därför bland annat daghem där utsatta och föräldralösa barn kan få trygghet och stöd i sin utveckling. Här kan även ensamma mammor som måste arbeta lämna sina barn under dagen. UNICEF utbildar personal, ofta kvinnliga volontärer, och förser centren med nödvändig utrustning så som köksutrustning, skrivmateriel, lekställningar, förstahjälpen-kit med mera.

Vid centret får barnen inte bara en trygg plats och ett mål mat, de får även utrymme att lära sig att rita, sjunga sånger och sköta sin hygien. Genom projektet räknar man med att nå 17 000 barn vid 170 daghem.

Fritidsgårdar hjälper barn in i vuxenlivet

För barn mellan sex och arton år finns så kallade Children’s Corners, en slags fritidsgård, där barnen kan få vara barn i en annars mycket tuff tillvaro. UNICEF utbildar personal vid fritidsgårdarna och bidrar med utrustning i form av fotbollar, spel, instrument och skrivböcker.

Många av barnen som besökare fritidsgårdarna är av olika skäl traumatiserade och flera har förlorat sina föräldrar i aids. Ett sätt för barnen att bearbeta sina trauman är att skriva berättelser föräldern de förlorat. Genom teaterprojekt får barnen kunskaper om sina rättigheter samt lära sig hur de kan skydda sig mot hiv/aids.

Genom projektet räknar man med att nå 11 900 barn och ungdomar genom 170 fritidsgårdar. 

Kapsylsamling
UNICEF
Barn i Malawi leker med samlade kapsyler.

One Stop Centre

Våld och sexuella övergrepp mot barn och unga är ett stort och utbrett problem i Malawi. Över 60 procent av kvinnor och män mellan åldrarna 18-24 år uppger att de utsatts för sexuella övergrepp mer än en gång innan de hunnit fylla 18 år. Färre än 10 procent uppger att de fått någon form av professionell hjälp efter övergreppet, så som läkarvård, samtalsstöd, rättsligt stöd eller liknande.

Ett One Stop Centre är en samlingsplats som ofta ligger i anslutning till ett sjukhus, där de som utsatts för våld eller sexuella övergrepp kan få all hjälp de behöver under samma tak. Här samlas polis, socialarbetare, terapeuter, läkare och jurister. På så sätt slipper barnet upprepa och återuppleva det traumatiska som hänt för flera olika instanser och barnet får en mer effektiv hjälp.

En del av Företag för Malawis bidrag kommer möjliggöra ett nytt One Stop Centre med både inredning och medicinsk utrustning.

Stöd till utbildning av socialarbetare

Det råder en akut brist på socialarbetare i Malawi och det saknas en utbildning på examensnivå. Socialarbetarna är ofta nyckeln till att de som är mest utsatta och i behov av stöd kan identifieras och få den hjälp de behöver och har rätt till. UNICEF stödjer därför regeringen i Malawi i upprättandet av en utbildning på examensnivå för att kunna få fram fler och bättre utbildade socialarbetare i framtiden. En del av Företag för Malawis bidrag går till att stödja detta viktiga, långsiktiga arbete. Målsättningen är att stödet ska ge 120 examinerade socialarbetare fram till 2016. 

Fältresor

En gång under varje projektperiod åker representanter för företagen ner till Malawi tillsammans med UNICEF för att följa upp projektet och på plats se vilken nytta företagens bidrag gör. Resorna är ett utmärkt tillfälle att engagera de anställda och sprida kunskap om projektet internt inom bolagen. 

Spring För Livet!

Sedan 2012 genomförs i maj varje år Spring För Livet, ett löpevent i Stockholm till förmån för barnen i Malawi. Alla insamlade medel genom anmälningsavgifterna går oavkortat till Företag för Malawi-projektet.

Loppet är öppet för alla att delta i, men grundtanken är att samla och engagera företagens medarbetare, partners och kunder kring ett roligt event och för ett ändamål som gör skillnad.

Företag för Malawi består av:

Atrium LjungbergAreimMöller & Partners AB och Brunswick Real Estate.

Vill ditt företag också göra gemensam sak med andra företag? Kontakta Håkan Ivemark.