Gå till innehållet

Företag sam­arbetar för barn i Malawi

Företag för Malawi

Företag för Malawi är ett projekt där före­tagen Brunswick Real Estate, Atrium Ljungberg, Nordanö, Areim och Möller & Partners till­sammans stöttar UNICEFs arbete för ut­satta barn i Malawi, ett av världens fattigaste länder. Genom före­tagens bidrag får barn i Malawi möjlig­het till utveck­ling, lek, utbild­ning och vård.

Sedan 2006 har Företag för Malawi stöttat UNICEFs arbete för utsatta barn i Malawi. Malawi är ett av världens fattigaste länder och många barn lider av undernäring. Landet är också hårt drabbat av hiv och många barn har förlorat föräldrar i aids.

Företag för Malawi bidrar till att utrusta daghem och fritidsgårdar för utsatta och föräldralösa barn, samt utbilda personal som finns där för barnen. Företagen stödjer även utbyggnaden av ett nätverk av specialistmottagningar som tar hand om barn och unga som blivit sexuellt utnyttjade eller utsatts för våld. Hittills har projektet gett över 150 000 barn och ungdomar trygghet och stöd.

Det starkaste skälet till att jag bestämde mig för att stödja UNICEF var att jag blev väldigt imponerad av de personer jag mötte när jag besökte organisationens verk­sam­het i Malawi. Dessa personers kompe­tens, vilja och engage­mang för att hjälpa barnen i landet berörde mig djupt.

Peter Leimdörfer, CO-Managing Partner Brunswick Real Estate

Varje projekt pågår under tre år. En gång under varje projektperiod åker medarbetare i företagen till Malawi tillsammans med UNICEF, för att se hur företagens bidrag förändrar livet för barnen i landet. En del av de insamlade medlen kommer från löpeventet Spring För Livet, som sedan 2012 årligen anordnas i Stockholm till förmån för projekten som Företag för Malawi bidrar till.

Vill du veta mer?

Besök gärna vår blogg för att läsa mer om Företag för Malawi, Spring för livet och insatserna för barnen i Malawi. Alla inlägg hittar du här.

Vill ditt företag också göra gemensam sak med andra företag? Kontakta Håkan Ivemark.