Gå till innehållet

Akelius utbildningsprojekt hjälper barn att integreras i samhället

Akelius

Sedan 2018 driver Akelius Foundation tillsammans med UNICEF ett utbildningsprojekt i Grekland, Mauretanien och Libanon. Kärnan i projektet är en digital plattform som underlättar för utsatta barn, ungdomar och vuxna att lära sig ett nytt språk.

Flicka lär sig med hjälp av ipad

För ett barn som kommer som flykting till ett nytt land är språket en förutsättning för att kunna följa med i det nya landets utbildningssystem.

Barn på flykt löper stor risk att förlora sin utbildning. Idag står hela 27 miljoner barn i 24 krigsdrabbade länder helt utan skolgång och riskerar därmed att tvingas in i barnarbete, barnäktenskap eller att utsättas för andra typer av övergrepp. I förlängningen ökar risken för dem att hamna i arbetslöshet, utanförskap och fattigdom.

För en person som kommer som flykting eller migrant till ett nytt land är språket ett av de viktigaste verktygen för integration och deltagande i samhället. Därför har Akelius Foundation i samarbete med UNICEF utvecklat en digital plattform som underlättar för utsatta barn, ungdomar och vuxna att lära sig språket i det land de bor.

Språkverktyget fokuserar på olika språk och anpassas till ländernas kultur, historia och traditioner. Under projektets tre första år (2018-2020) utvecklas och testas det i tre pilotländer: Grekland (grekiska), Mauretanien (franska) och Libanon (engelska och franska). 

Språkverktyget kan användas:

  • I den lärarledda undervisningen inom det statliga eller kommunala skolsystemet.
  • I den informella utbildningen i till exempel flyktingläger, kvälls­undervisning för barn som arbetar under dagtid och i special­undervisning för flickor. Här är språkverktyget tänkt att vara ett komplement till den övriga undervisningen. 
  • För självstudier av barn och unga som saknar tillgång till skola eller annan språkundervisning.