1.1946-575x575.jpg

70 år för

barns rättigheter

I december 1946 var miljontals barn i Europa hårt drabbade efter andra världskriget. Då beslutade FN att en barnfond skulle bildas för att snabbt sätta in katastrofhjälp. Hjälpen var tänkt som en kortvarig insats, men blev en långsiktig lösning för att kämpa för alla barns rättigheter. Idag fyller UNICEF 70 år.

Skribent |

Publicerad |

2016 12 11

Uppdaterad |

2016 12 11

70 år för barns rättigheter

Sedan 1946 har vi kämpat för att tillgodose alla barns rättigheter och behov, och hjälpen behövs än idag:

1.1946-575x575.jpg

40-talet: UNICEF började leverera nödhjälp, främst i form av högenergimjölk, till barn som drabbats av andra världskriget.

Idag: Under 2015 såg vi tillsammans med partners till att 2,9 miljoner barn fick behandling mot akut undernäring.

2.1975-575x575.jpg

1970-talet:  UNICEF utvecklade en hållbar vattenpump för att hjälpa barn och familjer att få vatten under en period av svår torka i Indien. Pumpen har sedan dess spridits till länder världen över och förändrat livet för miljontals barn.

Idag: Vi arbetar fortsatt över hela världen för att barn ska få rent vatten och slippa bli sjuka av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Sedan 1990 har 2,6 miljarder fler människor fått tillgång till rent vatten.

3.1984-575x575.jpg

80-talet: UNICEF kämpade för att stoppa svältkatastrofen på Afrikas horn och i Sahelområdet.

Idag: Under 2016 har vi arbetat för att hjälpa de mer än 26 miljoner barn i östra och södra Afrika som drabbats hårt av torka i El Niños spår. Vi behandlar mot undernäring, ser till att barnen får rent vatten och vaccinerar mot farliga sjukdomar, med mera.

4.1989-575x575.jpg

1989:  Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Den trädde i kraft 1990 och blev snabbt världens mest spridda och ratificerade fördrag om mänskliga rättigheter.

Idag: 196 länder har nu skrivit under och förbundit sig att följa barnkonventionen. USA är det enda land som inte ratificerat den. UNICEF Sverige har länge arbetat för att barnkonventionen ska bli svensk lag, och 2018 ska det äntligen bli verklighet.

5.2004-575x575.jpg

2004: UNICEF organiserade tillsammans med partners en rekordstor hjälpinsats för de drabbade barnen och deras familjer vid tsunamikatastrofen i Indiska oceanen.

Idag:  Under 2015 arbetade vi med katastrofinsatser i 310 katastrofer i över 100 länder. Eftersom vi arbetar i nästan alla världens länder är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Bland annat såg vi till att 25,5 miljoner människor fick rent vatten i katastrofer.

6.2016_1-575x575.jpg

Idag: Under 2016 har vi fortsatt vårt arbete för barnen som drabbats av kriget i Syrien. Bland annat har vi sett till att 3,2 miljoner barn har fått skolmaterial, och vi har förbättrat tillgången till rent vatten för 14 miljoner människor.

2016.2-575x575.jpg

Idag: 70 år efter att vi startade vår verksamhet, arbetar UNICEF i 190 länder för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Vi finns på plats före, under och efter katastrofen, och vi arbetar långsiktigt för att alla barn ska få allt som de har rätt till.

Vi fortsätter kämpa för barnen ända till den dag då vi inte längre behövs. Vi ger aldrig upp.

Stort tack till alla våra Världsföräldrar och givare! Det är ni som gör vårt arbete möjligt. Vill du också vara med och kämpa för utsatta barn världen över? Bli Världsförälder idag. Tillsammans förändrar vi barns liv.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef Logo Swedish
Europa

I 75 år har FN kämpat för att skapa en rättvis och mer hållbar värld för framtida generationer. Arbetet är nu viktigare än någonsin, när vi gemensamt måste bekämpa covid-19, klimatförändringar och ojämlikhet, och ge barn och unga möjlighet att delta i frågor som rör dem och deras framtid.

©-UNICEFRamzi-Haidar-1-575x401.jpg
Europa

Idag är det 50 år sedan UNICEF tilldelades Nobels fredspris. Sedan dess har världen på många sätt blivit en bättre plats för barn. Men årsdagen är också en påminnelse om att vårt uppdrag är långt ifrån över.

Jenny-och-Musa-575x381.jpg
FN-dagen

Idag är det FN-dagen. Vi lyfter upp de viktiga principerna som FN står för; de mänskliga rättigheterna som gäller alla flickor, pojkar, kvinnor och män i världen. Uppdraget att som nationer samarbeta för fred och säkerhet i världen.