Pojke vid tält - Gaza 2024 - cropped

Nödrop från Gaza:

”Eldupphör nu!”

Tre månader av bombningar har resulterat i tusentals skadade och dödade barn i Gaza. Nästan en miljon barn har tvångsförflyttats och lever utan tillräcklig tillgång till vatten, mat och skydd. Situationen är kritisk och försämras snabbt, varnar UNICEF.

Skribent |

Publicerad |

2024 01 16

Uppdaterad |

2024 01 16

Desperat situation i Gaza - befolkningen vädjar om slut på kriget

Utmattade och traumatiserade barn och familjer vädjar om ett slut på kriget, berättar UNICEFs representant Tess Ingram, som besöker Gaza efter 100 dagar av krig. Situationen i Gaza och delar av Västbanken är kritisk och försämras snabbt, särskilt för barnen som drabbas oproportionerligt av konflikten. Tre månader av bombningar har resulterat i tusentals skadade och dödade barn, och många begravda under rasmassorna. 

Nästan en miljon barn har tvångsförflyttats och lever nu i trånga, överfulla områden utan tillräcklig tillgång till vatten, mat och skydd. Barnen lider av allvarliga skador som brännskador, amputeringar, öppna sår och är svårt traumatiserade. 

– Det är verkligen en desperat situation. Alla är utmattade. De vill att kriget ska ta slut. De står inför utmaningar som de varken kan eller orkar klara av, berättar Tess Ingram i en intervju i SVT den 14 januari. 

Barn i skyddscenter - Gaza januari 2024
Tvångsförflyttade barn vid skyddscentret inne i Al-Aqsa-universitetet på Gazaremsan.

Brist på rent vatten utgör ett dödligt hot 

Den akuta bristen på rent vatten utgör ett dödligt hot för barnen. Smutsigt vatten från osäkra källor utsätter barnen för ökad risk för sjukdom och undernäring, och majoriteten av vattensystemen fungerar inte på grund av brist på bränsle och skador på infrastrukturen. Även kylan utgör ett allvarligt hot. 

UNICEF kämpar, tillsammans med övriga humanitära organisationer, för att leverera hjälpen men begränsas av intensiva strider, trängsel och brist på bränsle och transporter. Den akuta situationen kräver att vi kan säkerställa tillgång till säkert dricksvatten, medicinska förnödenheter och stöd till vårdpersonal.

En av UNICEFs högsta prioriteringar är att tillhandahålla näringstillskott och vitaminer till undernärda barn och gravida kvinnor.  En hållbar politisk lösning på konflikten är avgörande för barnens långsiktiga trygghet och för att möjliggöra en fredlig uppväxt utan våldets skugga. 

Flicka med vatten - Gaza 2024
En 11-årig flicka står i kö för att hämta vatten till sin familj i Rafah.

Detta gör UNICEF

 • Tillhandahåller dricksvatten, medicinska förnödenheter, näringstillskott och vitaminer till barn och gravida kvinnor. 

 • Levererar medicinsk utrustning och förnödenheter till sjukhus och vårdinrättningar, inklusive stöd för vaccinationer och behandling av akuta sjukdomar. 

 • Erbjuder psykosocialt stöd och trygga miljöer där barn kan bearbeta sina känslor och upplevelser. 

 • Leder arbetet och samarbetar med olika partner kring den akuta situationen av undernäring hos barn.  

 • Tillhandahåller humanitära kontantstöd till familjer så att de kan köpa mat, vatten och hygienprodukter. 

 • Bistår med tält och skydd för internflyktingar.  

 • Arbetar med partner för att, där det är möjligt, tillhandahålla informell utbildning och rekreation för barn som har förlorat sin skolgång. 

 • Stödjer upprustning av infrastruktur för vatten- och sanitet. 

Filtar levereras i Gaza - december 2023
UNICEF levererar 4 000 filtar till sjukhus i södra Gaza.

Det här kräver UNICEF 

 • Omedelbart och långvarigt humanitärt eldupphör för att stoppa våldet och skydda barn och civila från skador och död. 

 • Säkert och obegränsat tillträde för humanitär hjälp till Gaza och Västbanken. Det inkluderar att öppna alla tillträdesvägar och garantera rörligheten för humanitära arbetare. 

 • Frisläppande av alla barn som har blivit kidnappade under konflikten. 

 • Respekt och skydd av civil infrastruktur som skolor, skyddsrum, sjukhus och vatten- och sanitetsanläggningar. 

 • Skydd av barns psykiska och fysiska hälsa, inklusive tillgång till nödvändiga hälso- och psykosociala tjänster samt initiativ för att möta de akuta näringsbehoven hos barn. 

Barns rättigheter måste skyddas och upprätthållas i konflikten, inklusive rätten till utbildning, skydd mot våld och övergrepp samt trygga och hälsosamma levnadsvillkor. 

Barn i rasmassor - Gaza 2024 cropped mobile

Ge en katastrofgåva!

Gåvor via detta formulär är öronmärkta till UNICEFs arbete i Gazakrisen.

Ge som:

Dina 200 kronor kan rena upp till 21 450 liter vatten. Genom att bidra till UNICEFs arbete är du med och räddar barns liv.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Rasmassor - Gaza 2024
Gaza

Fler och fler barn dör nu av svält i norra Gaza. “Jag såg papperstunna barn, samtidigt som nödhjälp finns bara några mil bort. Det är obscent, och det blir bara värre för varje dag som går”, säger UNICEFs talesperson James Elder.

Barn bland rasmassor - Gaza 2024
Gaza

En svältkatastrof i Gaza är nära. Varje dag svälter barn ihjäl, och vart tredje barn under två år i norra Gaza är akut undernärt. Senast i maj kommer norra Gaza uppleva massvält om UNICEF och andra hjälporganisationer inte får komma in med nödhjälp i stor skala. Men varför släpps inte hjälpen in?