Gåvoshop

Tält 13 106 kr

st fördelat på gåvobevis.  
Tält

Krig och naturkatastrofer tvingar ofta barn och deras familjer på flykt från sina hem. Då kan ett tält erbjuda ett tillfälligt skydd och ge en fast plats i en annars kaotisk tillvaro. Därför sänder UNICEF tält till familjer som är utan hem. I flyktingläger startar vi tillfälliga tältskolor så att barnen snabbt ska få återuppta sin skolgång.

Köp ett lättviktstält på 42 m² som ger barn skydd i katastrofer.

Ett tält som skola

Efter att cyklonen Winston slagit hårt mot Fijiöarna satte UNICEF upp tält och levererade skolmaterial för att barnen skulle kunna fortsätta sin utbildning. Eleverna i skolan i byn Dobujlevu är spända och glada inför att börja skolan igen. Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser.

UNICEFs tält används också som skydd för människor på flykt i katastrofer och konflikter över hela världen.

Presenter som räddar barns liv

Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest, och du får fina gåvobevis att ge bort i present.

Har du andra frågor eller behöver hjälp?

​Mejla gavoshopen@unicef.se eller ring givarservice på 08-692 25 04.