Gåvoshop

Tält 27 709 kr

st fördelat på gåvobevis.  
Tält

Krig och natur­kata­strofer tvingar ofta barn och deras familjer på flykt från sina hem. Då kan ett tält erbjuda ett till­fälligt skydd och ge en fast plats i en annars kaotisk till­varo. Därför sänder UNICEF tält till familjer som är utan hem. I flykting­läger startar vi till­fälliga tält­skolor så att barnen snabbt ska få åter­uppta sin skol­gång.

Köp ett lätt­vikts­tält på 42 m² som ger barn skydd i kata­strofer.

Ett tält som skola

En grupp barn dansar och sjunger till­sammans med sin lärare Edouard, på väg in i den till­fälliga tält­skola som UNICEF satt upp i byn Mulombela i Kasai­regionen, i Demokratiska republiken Kongo. Många barn har tvingats på flykt på grund av våld i området, men UNICEF finns på plats och kämpar för att barnen ska få allt som de har rätt till.

Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skol­under­visningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver åter­hämta sig från svåra upp­levelser. UNICEFs tält används också som skydd för människor på flykt i kata­strofer och kon­flikter över hela världen.

Present till någon som har allt, eller ingenting

Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest, och du får fina gåvobevis att ge bort i present.

Har du andra frågor eller behöver hjälp?

​Mejla unicef@unicef.se eller ring givarservice på 08-420 02 500.