Gå till innehållet

Hur vet jag att mina pengar verkligen kommer fram och hjälper barn?

UNICEF Sverige har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste organisationen göra en årsredovisning som årligen granskas av auktoriserad revisor. Det finns också krav på att minst 75 procent av de insamlade medlen måste gå till verksamheten. Under 2020 gick 85 procent av våra intäkter till UNICEFs arbete för barn runt om i världen medan våra kostnader för insamling var 13 procent och administration endast var 2 procent.

Kostnader är nödvändiga om vi ska kunna värva ännu fler givare och om vi ska kunna följa upp och kontrollera att pengarna används på rätt sätt. Vi strävar alltid efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt.

Är du Världsförälder får du kontinuerlig information om hur dina pengar används. På vår hemsida kan du läsa mer om vår ekonomi och följa vår blogg för att se vad vi gör för barn runt om i världen.