UNICEFFrågor och svar
Vaccinerar UNICEF mot covid-19 i Sverige?

Vaccinerar UNICEF mot covid-19 i Sverige?

Nej, UNICEF distribuerar inte vaccin i Sverige. Om du har frågor om covid-19, vaccinering i Sverige eller avbokning så får vi hänvisa dig att ta kontakt med 1177.

Hur är UNICEF del av vaccineringen mot covid-19? UNICEF är del av det globala samarbetet Covax som samordnas av WHO. Programmets syfte är att säkerställa rättvis fördelning av vaccin mot covid-19. UNICEF, som är världens största upphandlare och distributör av vaccin, har utsetts att sköta arbetet med att upphandla de nya vaccinen till alla 190 länder som är med i samarbetet. Vi ska också tillgängliggöra tester och behandlingar.

Höginkomstländer, som Sverige, finansierar allt själva, men till de 92 låg- och medelinkomstländerna i samarbetet ger vi även stöd till transport, förvaring, sprutor, skyddsutrustning och annat material som behövs för att genomföra vaccinationerna.

På grund av den oerhörda belastning som coronapandemin skapat på sjukvårdssystem världen över har mycket av den ordinarie verksamheten behövts läggas åt sidan. Det är av högsta vikt att vaccinera vårdpersonal så att vården kan hållas igång och samtidigt stärka hälsosystemen så att covidvaccinering inte stjälper barnvaccinationerna, som redan minskat med upp till 70 procent.

Genom att vaccinera hälsoarbetare världen över ser vi till att de kan återgå till sitt arbete med att ge barn och mammor den viktiga vård de behöver. Så som vaccinationer mot andra farliga sjukdomar, behandlingar mot undernäring, och livsviktig vård under graviditet och förlossning med mera. Vårdinsatser som är kritiskt viktiga för att se till att barn och nyfödda inte dör av orsaker som går att förebygga.

Om du vill stötta vårt arbete för att stoppa coronaviruset kan du ge en gåva här Här kan du läsa mer om vårt arbete för att stoppa coronaviruset: Senaste nytt publiceras regelbundet i vår blogg: UNICEF Sveriges blogg om coronaviruset