Gå till innehållet

UNICEF ♥ Sport: Stärk barns rättig­heter inom idrotten

UNICEFs vision är att utbilda Sveriges 19 000 idrotts­föreningar och tio­tusen­tals ledare i barn­konven­tionen, för att på så sätt säkra alla barns lika värde och rättig­heter i förenings­livet. För att nå dit behöver vi er i vårt lag.

1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, ett viktigt beslut för landets idrottsföreningar. UNICEFs ambition är att genom fysiska och digitala möten genomföra utbildningar runt om i hela landet, för att öka kunskapen kring barnkonventionen och hur den följs i en idrottsförening. För att åstadkomma det behöver vi samarbetspartners.

Initialt söker vi partners på nationell och regional nivå som kan finansiera tjänster för att genomföra utbildningarna.

Många barn och unga idrottar i en förening på fritiden. De tränar, tävlar och har roligt tillsammans med sina kamrater regelbundet. För många är idrotten en central och viktig del i livet, och de flesta trivs bra och har positiva erfarenheter av idrotten.

Men idrott är inte bara roligt. Det finns situationer inom idrotten där barn far illa. Det kan handla om utanförskap, att tränare eller ledare inte lyssnar eller behandlar barn olika och orättvist, eller att man utsätts för kränkningar och övergrepp. 

Genom praktisk tillämpning av barnkonventionen vill vi tillsammans med er förverkliga alla barn och ungas rätt till:

  • fritid, vila och lek,
  • att känna sig välkomna och få vara med,
  • att få delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett tryggt och säkert sätt, utan risk för kränkningar, trakasserier eller övergrepp,
  • att få komma till tals och vara delaktiga i beslut som rör dem. 

Tillsammans skapar vi en trygg, barnvänlig och utvecklande verksamhet för alla barn.

Hör gärna av er till Niklas om ni vill veta mer:

Niklas Birgetz
Niklas Birgetz
Corporate Partnership Manager
Mobil 073-672 03 30