Sandvik Coromant kämpar för barns rätt till utbildning

UNICEF Sverige och verkstadsföretaget Sandvik Coromant samarbetar sedan 2018, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till en trygg uppväxt med tillgång till utbildning.

UNICEFFöretagVåra samarbetspartners
Sandvik Coromant kämpar för barns rätt till utbildning
En flicka ler i ett klassrum i Kambodja
En utbildning av god kvalitet är en väg ut ur fattigdom och utsatthet, såväl för det enskilda barnet som för de samhällen barnen lever i.Foto: © UNICEF/UN0225360/Brown

Utbildning är en grundläggande rättighet för alla barn och ungdomar. En utbildning av god kvalitet är en väg ut ur fattigdom och utsatthet, såväl för det enskilda barnet som för de samhällen barnen lever i. Utbildade barn och ungdomar har bättre förutsättningar att få ett hälsosamt liv, en anställning och en möjlighet att påverka.

Över 200 miljoner ungdomar går idag inte i skolan. Om ingenting görs kommer mindre än hälften av alla ungdomar i världens låginkomstländer att ha gått ut grundskolan år 2030, och endast tio procent av dem kommer att ha genomgått en högre utbildning.

Alla barn har rätt till en plats i ett klassrum. Utbildning öppnar inte bara upp världen utan ger också våra barn ett tryggare liv, en bättre hälsa och möjligheten att påverka. Vi är stolta över vårt samarbete med UNICEF Sverige som bidrar till att fler barn får gå i skolan.

– Jenny Fernqvist, Vice President Corporate Communications and Brand

Sandvik Coromant stödjer UNICEFs globala utbildningsprogram och arbetar aktivt tillsammans med UNICEF Sverige för att samla in mer pengar till UNICEF.

SandvikCoromant logo