Default hero image

IKEA utökar sitt stöd till UNICEF med 422 miljoner kronor. Det innebäratt IKEA under en 15-årsperiod totalt kommer att ge 1,6 miljarderkronor till UNICEFs arbete för barns rättigheter.

Skribent |

Publicerad |

2009 02 22

Uppdaterad |

2009 02 22

IKEA Social Initiative ger miljardstöd till UNICEFs arbete

IKEA utökar, via sitt program för socialt ansvar; IKEA Social Initiative, nu sitt stöd till UNICEF med 422 miljoner kronor.

Det utökade stödet går till UNICEFs arbete i Indien för att minska barnadödligheten och förbättra hälsoförhållanden för miljontals kvinnor och barn i några av Indiens mest utsatta regioner.

IKEA Social Initiative är nu UNICEFs största företagspartner och ger totalt 1,6 miljarder kronor mellan åren 2000 och 2015.

<p>- IKEA Social Initiative visar ett stort företagsengagemang för att förbättra levnadsvillkoren i de länder de verkar, säger Saad Houry, UNICEFs biträdande chef. IKEAs investering i barns välbefinnande, trots den globala finanskrisen, sätter en hög stan

Förändring i grunden

Under år 2000 arbetade UNICEF, IKEA Social Initiative och Indiens regering tillsammans fram ett program för att förändra de bakomliggande orsakerna till barnarbete i Indiens mattproducerande regioner. Grundorsakerna till barnarbetet är bland annat skuldsättning, fattigdom, brist på fungerade skolsystem, funktionshinder och dålig hälsa. Arbetet introducerades i 500 byar i den östra delen av regionen Uttar Pradesh. 80 000 barn som inte gick i skolan fick utbildning. 140 000 barn samt 150 000 kvinnor vaccinerades. Mer än 22 000 kvinnor kunde skapa långsiktiga inkomstmöjligheter genom självhjälpsgrupper.

Samarbetet mellan UNICEF och IKEA Social Initiative har under det senaste årtiondet utvecklats till att bli ett långsiktigt partnerskap som förbättrar möjligheten till hälsovård, utbildning och skydd för miljontals barn och kvinnor, inte bara i Indien utan också i andra länder i Asien, Afrika och centrala och östra Europa.

En miljon nyfödda dör varje år

I Indien dör en kvinna var sjunde minut av orsaker relaterade till graviditet och barnafödsel. 43 procent av barnen under fem år lider av undernäring och nästan en miljon nyfödda barn dör varje år.

De 422 miljoner kronor IKEA Social Initiative nu investerar ger UNICEF möjligheten att förbättra kvinnors och barns hälsa i Indien genom de nationella och regeringsledda programmen som fokuserar på att förändra orsakerna bakom den höga dödligheten bland barn och mammor samt undernäring bland barn.

Projekt som förändrar

Pengarna bidrar till projekt för bättre hälsovård och näring, vatten- och sanitetsprojekt; till exempel genom att vaccinera små barn och ge dem A-vitamintillskott, genom att förespråka amning och vikten av näringsriktigt mat för barn under två år, genom att skapa en hälsosam och säker miljö för barn i hemmet och i skolan, genom att säkerställa rent vatten och bättre sanitet genom bland annat bättre tillgång till toaletter och undervisning i hygien.

<p>- Det stöd som nu ges gör att vi kan införa långsiktiga program som förbättrar barns överlevnad, utveckling och skydd, säger Karin Hulshof, chef för UNICEF i Indien, från New Delhi. IKEA Social Initiative har valt att koncentrera sitt långs

IKEA Social Initiative arbetar med ett socialt engagemang på en global nivå. Projekten är inriktade mot en helhetslösning: att förbättra hälsan hos kvinnor och barn, skapa möjlighet till utbildning av hög kvalitet och stärka kvinnor så att de ska kunna skapa en bättre framtid för sig själva och sina närmaste. Läs mer på IKEAs hemsida.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

ig-fb-unicef_wp_43911 copy.png
Elfenbenskusten

I Elfenbenskusten går 1,5 miljoner barn och unga inte i skolan. Majoriteten är flickor. Ett nytt UNICEF-projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet kommer nu ge flickor som slutat i skolan en andra chans. I projektet får 1 000 flickor möjlighet att uppfylla sina drömmar genom innovativa yrkesutbildningar som fokuserar på framtidsyrken.

efva-dont-judge-scaled.jpg
Sverige

Det var först när sonen frågade varför det stod not for sale i en silverring som allt föll på plats. Det lika starka som självklara budskapet om att ingen är till salu, inringat av taggtråd, blev symbolen i den smyckeskollektion Efva Attling sedan tog fram till förmån för UNICEF för att stödja arbetet mot våld och exploatering av barn. 

un0619564-scaled-e1649169046998.jpg
Ukraina

UNICEF levererar dagligen akuthjälp till Ukraina och hjälper barn och familjer på flykt från kriget. Svenska företags bidrag till insatserna i Ukraina är rekordstort. Över 1 400 företag har genom gåvor och initiativ samlat in flera hundra miljoner till UNICEFs arbete för barnen.