Default hero image

UNICEF på plats

i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby nästa vecka finns vi på plats för att lyfta och debattera barnrättsfrågor och CSR med politiker, opinionsbildare och företag.

Skribent |

Publicerad |

2013 06 28

Uppdaterad |

2013 06 28

UNICEF på plats i Almedalen

För andra året i rad är vi med på Barnrättstorget – en plats där viktiga aktörer inom barnrättsfrågor samlas. Vi vill skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och bidra till att utveckla barnrättsområdet. På Barnrättstorget möts vi, Barnombudsmannen , BRIS , Migrationsverket och Rädda Barnen i samarbete med Stiftelsen Idéer för livet.

UNICEF Sverige medverkar i följande:

En eftermiddag om barn i socialt och ekonomiskt utanförskap

Tid: Måndag 1 juli kl. 13.00-16.45Adress: Barnrättstorget, Tage Cervins gata 3.

Tillsammans med Rädda Barnen och BRIS tar vi ett gemensamt helhetsgrepp kring barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap i Sverige. Vi vill belysa problematiken utifrån tre olika perspektiv:

• Hur ser utanförskapet ut? • Vilka konsekvenser får det? • Hur bryter vi utanförskapet?

Vi visar bland annat  vår dokumentärfilm ”Mitt liv som barn” och avslutar eftermiddagen med en lösningsinriktad diskussion: Vilka insatser behövs här och nu och vilka förebyggande insatser krävs?

Vill du vara med och twittra använd #barnrättstorget och #utanförskap. Seminariet på Facebook .

Moderator: Soledad Pinero Misa

Medverkande: Marie Köhler, kommissionär i Malmökommissionen, barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef Region Skåne Ingvar Nilsson, nationalekonom med fokus på utanförskapets ekonomi Krister Hammarbergh, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet Anna Johansson, bitr. kommunalråd Göteborgs stad, Socialdemokraterna Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet Deltagare från Harakat Café samt representanter från UNICEF, Rädda Barnen och BRIS.

Dags att lyssna på eleverna i skoldebatten!

Tid: Onsdag 3 juli kl. 15-16Adress: Trädgården, Tunnbindaregatan 16

Nätverket för barnkonventionen bjuder in till debatt, samtal och nätverkande. I år ger vi oss in i skoldebatten och ger plats åt den grupp som har varit minst synlig i debatten hittills – eleverna. Barn och unga från våra medlemsorganisationer kommer att ge sin syn på skoldebatten och diskutera hur alla nya skolreformer de senaste åren har påverkat deras vardag. Efter samtalet blir det fika och nätverkande bland grenar och blad.

Se din affär med barnets ögon – Så skapar du äkta, långsiktig hållbarhet

Tid: Onsdag 3 juli kl. 17.30-18.30Adress: Restaurang Vinäger, Hästgatan 4

Barnrättsprinciperna för företag ger ett verktyg till att inkludera barnets perspektiv i hållbarhetsarbetet. I samarbete med Veckans Affärer anordnar vi ett seminarium där vi bjuder in klädjätten H&M samt Dometic group, som berättar om hur de använder barnets perspektiv för att bygga en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

Vill du vara med och twittra under seminariet använd #barnrättsprinciperna. Seminariet på Facebook .

Moderator: Emma Sjöström, Veckans Affärer

Medverkande: Anna Gedda, Social Sustainability Manager, H&M Ida Margarita Hyllested, Corporate Social Responsibility Specialist, UNICEF Genève Valerie Binner, Executive HR Director, Dometic Group.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

CRBP_08-575x382.jpg
Sverige

I veckan möttes över 80 företrädare för multinationella företag på Norra Latin i Stockholm för att se på sin verksamhet med barns ögon.

UNICEFAppScreensConcept-575x431.png
Sverige

En ny undersökning visar att två av tre småbarnsföräldrar upplever att deras arbetsgivare kräver att de ska vara tillgängliga i mobilen efter ordinarie arbetstid. Enligt barnrättsprinciperna, framtagna av UNICEF tillsammans med FN:s Global Compact och Rädda Barnen, ska företag utforma sin verksamhet så att den inte påverkar barn negativt.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Hur kan man säkerställa att företag inte kränker barns rättigheter? Varför bör företag ta hänsyn till barns rättigheter i marknadsföringen? De är ett par av de frågor som företrädare för över hundra företag runt om i landet har diskuterat i samband med UNICEFs landsomfattande utbildningssatsning.