Default hero image

Skribent |

Publicerad |

2011 07 05

Uppdaterad |

2011 07 05

CSR: Barns rättigheter och företagens ansvar-utmaning eller självklarhet?

Den frågan ställer vi oss idag när vi anordnar ett seminarium på temat CSR i Almedalen idag tisdag kl. 11.45-12.45 på Strandgatan 1, i Länsstyrelsens trädgård.

CSR, företagens sociala ansvar, har blivit en allt viktigare faktor för näringslivet att ta hänsyn till. Nu skapas nya riktlinjer som gör det lättare för företag att göra rätt från början i sitt CSR-arbete. Bo Victor Nylund, vår CSR-expert är delaktig i arbetet med FN:s Global Compact att ta fram principer som ska ge företag stöd för hur de bäst ska kunna respektera och stödja barns rättigheter. Näringslivet kan spela en viktig roll när det gäller att förverkliga barns rättigheter, inte bara genom att utforma riktlinjer för den egna verksamheten utan också genom att använda sitt inflytande för att påverka attityder i stort. Företag, experter och representanter från olika organisationer samarbetar just nu för att utforma dessa principer som ska vara klara i november. Arbetet går att följa på www.business-humanrights.org

Men hur stort ansvar har företagen egentligen när det gäller att bidra till att förbättra barns livsvillkor? Kan de göra mer än de gör idag? Och hur kan engagemang för barns rättigheter både skapa lönsamhet för företagen och samtidigt förbättra livet för utsatta barn? Det diskuterar vi vårt seminarium idag tillsammans med Bo Victor och en rad andra profiler inom området: Sofia Arkelsten (M), partisekreterare, Cecilia Schelin Seidegård, landshövding ordförande Systembolaget, Sara Damber, Playing for Change/Kinnevik, Eva Pethrus, Microsoft samt Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen. Lennart Ekdahl är moderator och seminariet inleds av vår generalsekreterare Véronique Lönnerblad, generalsekreterare.

Är du på plats i Almedalen, kom gärna på vårt seminarium! Du kan också vara med i diskussionen via Twitter. Använd då dessa hashtags: #CSR #Almedalen #svpol

Har du frågor, kontakta Ingeborg Ekblom, PR-ansvarig, ekblom@unicef.se , 070-995 59 16 Hela vårt program i Almedalen.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

CRBP_08-575x382.jpg
Sverige

I veckan möttes över 80 företrädare för multinationella företag på Norra Latin i Stockholm för att se på sin verksamhet med barns ögon.

UNICEFAppScreensConcept-575x431.png
Sverige

En ny undersökning visar att två av tre småbarnsföräldrar upplever att deras arbetsgivare kräver att de ska vara tillgängliga i mobilen efter ordinarie arbetstid. Enligt barnrättsprinciperna, framtagna av UNICEF tillsammans med FN:s Global Compact och Rädda Barnen, ska företag utforma sin verksamhet så att den inte påverkar barn negativt.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Hur kan man säkerställa att företag inte kränker barns rättigheter? Varför bör företag ta hänsyn till barns rättigheter i marknadsföringen? De är ett par av de frågor som företrädare för över hundra företag runt om i landet har diskuterat i samband med UNICEFs landsomfattande utbildningssatsning.