Gå till innehållet

Nu vaccinerar vi världen mot covid-19

Som världens största inköpare av vaccin har UNICEF årtionden av erfaren­het när det gäller att leverera vaccin världen över. Det är därför vi har fått det stora uppdraget att se till att 92 låg- och medel­inkomst­länder får vaccin mot covid-19.

Vaccinleverans i otillgängligt bergsområde Nepal

Vaccin mot covid-19 bärs i kylväskor till avlägsna byar i Jumlaregionen i Nepal.

Ett historiskt uppdrag

Världen befinner sig i en kamp mot klockan för att vaccinera mot covid-19. Aldrig tidigare har så mycket resurser samtidigt lagts på att stoppa sprid­ningen av en sjuk­dom. 

För att se till att fördelningen av vaccin blir så rättvis och effektiv som möjligt, och att inga länder hamnar utanför, har UNICEF fått det historiska uppdraget att förse världen med vaccin.

Som världens största upphandlare och leverantör av vaccin når vi årligen runt hälften av världens barn med vaccin, och har unik erfarenhet av att vaccinera i stor skala.

Innan året är slut ska vi leverera två miljarder doser till utsatta och prioriterade grupper i länder världen över, genom det globala vaccinsamarbetet Covax*.

Men vi behöver din hjälp.

Ge en extra spruta till världen

Under sommaren får många i Sverige sin andra spruta, men i många andra delar av världen ser situationen helt annorlunda ut.

För bara 60 kronor kan du se till att två personer får vaccin. Ge en gåva så är du med i kampen för att få stopp på pandemin:

Ge bort en extra spruta

Företag: var med och skriv historia – tillsammans kan vi få ett slut på pandemin:

Företag: skriv historia med UNICEF

Vad har vi uppnått hittills?

Sedan den första leveransen till Ghana den 24 februari, har nu 131 länder (varav 81 är låg- och medelinkomstländer) på sex kontinenter fått vaccin mot covid-19.

Den 2:a juli har cirka 93 miljoner doser levererats, ett fantastiskt resultat! Men mycket återstår att göra. Nu ökar vi arbetet för att nå målet att leverera två miljarder doser innan årets slut. 

Genom att se till att världen får vaccin kan vi: 

  • ge livsviktig vård en nystart
  • ge barn en plats i en skolbänk igen
  • ge bebisar och mammor en trygg förlossning
  • mätta hungriga magar och rädda undernärda barns liv
  • ge alla barn som drabbats en bättre framtid

Om vi inte bekämpar pandemin på alla fronter samtidigt riskerar vi oerhört svåra och lång­siktiga konse­kvenser. Ingen av oss kan vara säker förrän alla är säkra.

Därför måste hela världen få vaccin mot covid-19

Nedstängningar för att stoppa pandemin har lett till fruktans­värda konse­kvenser i världens mest sårbara länder. I februari i år hade cirka 2,5 miljoner människor dött i covid-19. Men minst lika många har dött på grund av restrik­tionerna sedan mars 2020, visar statistik från FN.

Majoriteten av döds­fallen i covid-19 har varit äldre personer i rika länder, medan de flesta som dött i spåren av restrik­tionerna har varit barn och unga människor i fattigare delar av världen.

Experter varnar att ju längre tid det tar innan vi når en bred vacci­nering globalt, desto större är risken för mutationer och att situationen förvärras ytterligare.

Ju längre krisen pågår, desto större blir konsekvenserna. En hel generations framtid står på spel.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Så har barnen drabbats

Barn dör inte av corona­pandemin, men av dess konse­kvenser. De enorma avbrotten inom vård- och hälso­insatser, samt kraftigt ökande fattig­dom, är de största hoten mot barnen i pandemins spår:

*VAD ÄR COVAX?

Covax (Vaccines Global Access Facility) fokuserar på att stödja utvecklingen av vaccin mot covid-19 och samordnas av bland annat Världs­hälso­organisationen (WHO). Här förbereds också upphand­lingen av vaccin och distribu­tionen till anslutna länder.

80 länder har anslutit sig och bidrar med finan­siering, däri­bland Sverige och övriga EU-länder. Covax ska också göra det möjligt för 92 låg- och medel­inkomst­länder att få till­gång till vaccin. Målet är att för­del­ningen av de färdiga vaccinen ska bli mer rätt­vis och kunna nå priori­terade grupper först i alla länder.

UNICEF är världens största upp­handlare och distri­butör av vaccin och har ansvaret att upphandla de nya vaccinen till alla 190 länder som är med i samarbetet. Höginkomst­länderna finan­sierar allt själva. Till låg- och medel­inkomst­länderna i sam­arbetet ger vi även stöd till transport, förvaring, sprutor, skydds­utrustning och annat material som behövs för att genom­föra vaccina­tionerna, samt till att utbilda vårdpersonal och genomföra informationskampanjer gentemot allmänheten.

Pandemin är inte över förrän den är över, överallt

Sprid gärna budskapet i dina sociala kanaler så blir vi fler som kan ge extra sprutor till världen. Stort tack till alla er som är med och kämpar för en bättre framtid för barnen!

Tillsammans skriver vi historia.