UNICEFÄmne
Östtimor

Östtimor

Östtimor är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Östtimor

UNICEF utser och utbildar frivilliga för att skapa skyddade miljöer och få igång fritidsaktiviteter i flyktinglägren i Östtimor. I 22 läger finns nu vuxna som hjälper barnen att aktivera sig och därmed minskar den psykiska stressen av att vara på flykt och leva under svåra förhållanden.

Unicef Logo Swedish
Östtimor

Runt 66 000 människor är på flykt undan oroligheterna i Östtimor. Krisen i huvudstaden Dili är nu inne på sin tredje månad. Ungefär hälften av flyktingarna är barn och ungdomar.