Norden

UNICEF finns på plats i 190 länder och regioner, däribland i Norden, och arbetar tillsammans med och på uppdrag av ländernas regeringar för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

barn-i-kopenhamn.jpg
Sverige

Nordiska ministerrådet har bestämt att regionen ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på. Tillsammans med UNICEF bjöd de därför in barn och unga till ett toppmöte, under vilket barnen fick framföra sina rekommendationer kring hur barns rättigheter i Norden ska stärkas.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Barn som är offer för människohandel i de nordiska länderna riskerar att inte få någon hjälp. Myndigheterna har fel fokus och barnen faller genom skyddsnätet. Det visar en ny rapport från UNICEF om trafficking av barn i Norden.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Närmare 40 procent av de svenska barnen anser att de vet ganska lite eller nästan ingenting om barns rättigheter. Närmare en femtedel av pojkarna tycker att barn kan bestraffas fysiskt. Endast 68 procent av de svenska pojkarna tar klart avstånd mot våld mot barn. Det framkommer i en nordisk studie om barnets rättigheter, bland barn mellan 12 och 16 år, som idag presenteras av UNICEF.