UNICEFÄmne
Moldavien

Moldavien

Moldavien är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

UNICEF_Pirozzi-575x383.jpg
Moldavien

Kunskapen om barnkonventionen är låg i Moldavien och vuxna tar inte barns rättigheter på allvar. Inte ens i skolan där många lärare är auktoritära. Att skrika och slå sina elever är fortfarande en vanlig metod för att skapa ordning. Men tack vare ett UNICEF-projekt som stöds av IKEA Foundation ökar nu barns kunskap om sina rättigheter – och lärarnas.