UNICEFÄmne
Internationella funktionshinderdagen

Internationella funktionshinderdagen

Den 3 december är en dag för att främja och skydda rättigheterna för personer med funktionshinder. UNICEF belyser denna dag vikten av inkludering, jämlikhet och lika möjligheter för alla barn, oavsett funktionsförmåga.

3-girls-with-speaking-difficulties-575x383.jpg
Internationella funktionshinderdagen

Idag är det den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. UNICEF arbetar världen över för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället och kämpar för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda. Som Byambadorj, 15, i Mongoliet.