UNICEFÄmne
Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Den 10 december är en dag för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dagen syftar till att uppmärksamma och stärka världens åtagande att skydda och främja alla människors rättigheter, och för UNICEF, inte minst barns.

pojke-boll-beskuren-575x406.jpg
Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Idag firas FN:s dag för mänskliga rättigheter för 65:e året. Men vi har mycket kvar att göra när det gäller barns rättigheter. I slutet av november var UNICEF med och arrangerade en hearing där barn och unga bjöds in för att ställa viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar.

Unicef Logo Swedish
Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Idag är det internationella dagen för mänskliga rättigheter. Vad har barns mänskliga rättigheter för status i Sverige?