UNICEFÄmne
Filippinerna

Filippinerna

Filippinerna är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

AP356897326561-575x422.jpg
Filippinerna

4,3 miljoner människor beräknas vara drabbade av tyfonen som drog in över Filippinerna sent i torsdags, 1,7 miljoner av dem befaras vara barn. Det är svårt att få en fullständig bild av konsekvenserna, men som alltid är det barnen som drabbas värst. UNICEF omplacerar nu personal för att kunna hjälpa till med katastrofarbetet och ytterligare personal är på väg.

Unicef Logo Swedish
Filippinerna

Tyfonen Bopha som drog fram över Filippinerna i början av december räknas som den värsta i landets historia. Över 6 miljoner människor har drabbats varav närmare hälften är barn. UNICEF varnar nu för att de redan extremt utsatta barnen även riskerar att utsättas för handel.

IMG1200-575x383.jpg
Filippinerna

Den kraftiga tyfonen över Filippinerna har ödelagt det mesta i sin väg. 5,4 miljoner människor har drabbats och nästan hälften av dem är barn. UNICEF finns på plats och hjälper barnen och deras familjer. Vatten, näring och tak över huvudet är högsta prioritet.

Unicef Logo Swedish
Filippinerna

Den tropiska stormen Washi i södra Filippinerna har orsakat stora översvämningar. Hundratals har dött och ännu fler saknas och har blivit hemlösa. Som i alla katastrofer drabbas alltid barnen värst. UNICEF ser till att barnen prioriteras och att deras rättigheter tillgodoses.

Unicef Logo Swedish
Filippinerna

UNICEF är på plats och hjälper barn och familjer som drabbats av översvämningar till följd av tyfonen Nalgae som drog fram över Filippinerna för en dryg vecka sedan. Vatten- och hygienpaket har delats ut och ett intensivt arbete med att förhindra smittspridning har inletts.

Unicef Logo Swedish
Filippinerna

Internationell hjälp har nu börjat komma efter fredagens jordskred i Filippinerna. De första sändningarna av nödvändiga mediciner, medicinsk utrustning och vattenreningstabletter från UNICEF kom redan på lördagen. Men mer hjälp behövs.