UNICEFÄmne
Asylsökande

Asylsökande

Asylsökande är personer som flytt sitt land och ansöker om skydd, men som ännu inte fått beslut om de kommer att få uppehållstillstånd. UNICEF genomför omfattande insatser över hela världen för att barn på flykt ska få sin rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd tillgodosedd.

UN012794-575x383.jpg
Asylsökande

Regeringens lagförslag innebär kraftiga inskränkningar i barns mänskliga rättigheter och är varken acceptabelt, rimligt eller proportionerligt, skriver UNICEF Sveriges barnrättsjurist Karin Ödquist Drackner.

UN012710-575x384.jpg
Asylsökande

"Mänskliga rättigheter har helt satts ur spel" skriver UNICEFs programchef Christina Heilborn med anledning av överenskommelsen mellan EU-länderna och Turkiet.

Unicef Logo Swedish
Asylsökande

Det behövs en nationell handlingsplan för att säkerställa att asylsökande barn får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda i mottagarprocessen. Det menar UNICEF Sverige som i ett brev till regeringen lagt fram tio punkter som bör ingå i en sådan plan.

Skärmklipp_2-575x417.jpg
Asylsökande

Hur möter man ett barn som är på flykt? UNICEF Sverige och barnläkaren Lars H Gustafsson ser ett behov av ökad kunskap och har tillsammans tagit fram en handbok till alla volontärer och personal runt om i landet, som behöver stöd i arbetet med barnen.

UN04026-575x383.jpg
Tyskland

Mer än 300 000 barn på flykt har kommit till Tyskland i år. Nu inleder UNICEF och Tysklands regering ett nytt samarbete för att se till att barnen får det skydd och stöd som de har rätt till.

©-UNICEFNYHQ2015-2065Georgiev-575x383.jpg
Asylsökande

Regeringens nya migrationspolitik väcker oro ur ett barnrättsperspektiv. Beslut om hårdare regler för att söka asyl och en fristad i Sverige verkar inte föregås av några som helst barnkonsekvensanalyser, skriver UNICEF Sveriges programchef Christina Heilborn idag.

Unicef Logo Swedish
Asylsökande

När Migrationsverket fattar beslut i asylärenden som rör barn är underlaget alltför tunt. Det saknas många gånger information om barnets situation i ursprungslandet. Det anser UNICEF som nu har tagit fram en metodguide som visar hur en landrapport med barnfokus kan utformas, och som kan användas vid asylprövningen.

Unicef Logo Swedish
Migration

Tillsammans med ett 50-tal andra internationella organisationer uppmanar UNICEF EU att ha ett barnrättsperspektiv i migrationspolitiken. Vi har tagit fram tio konkreta förslag som måste omsättas i praktisk handling. Detta kräver politiskt ledarskap och vilja.

UNI196289-575x383.jpg
Migration

Konflikter och instabilitet tvingar miljontals barn på flykt. Mer än en halv miljon människor har korsat Medelhavet för att nå Europa sedan årets början, men krisen sträcker sig mycket längre än så, rapporterar UNICEF från FN:s toppmöte om flyktingkatastrofen.

UNI196308-575x383.jpg
Europa

Bara under den senaste veckan har omkring 10 000 barn och kvinnor på flykt anlänt till Kroatien. För att hjälpa barnen har UNICEF nu etablerat två mobila team av experter inom skydd av barn.

Unicef Logo Swedish
Asylsökande

Människor på flykt, många av dem barn, tvingas dagligen riskera sina liv för att överhuvudtaget kunna nyttja sin rätt att söka asyl. Idag riktar vi återigen ljuset mot ensamkommande flickors situation. Det är ofta med mycket svåra upplevelser i bagaget, från tiden innan flykten och under själva flykten, dessa flickor kommer till Sverige. Det är nödvändigt att ha en förståelse för barnens situation, behov och rättigheter för att kunna erbjuda dem det skydd och stöd de har rätt till enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Asylsökande

Varje år flyr tusentals barn till Sverige från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Väl här får många av barnen fortsatt sina rättigheter kränkta. Genom att låta barnen själva berätta vill vi belysa hur de kränks när de borde få sina rättigheter tillgodosedda. Idag publicerar vi en berättelse som bygger på en intervju med en 17-årig tjej som flytt från Afghanistan.

IMG_9772platt-575x383.jpg
Asylsökande

Asylsökande barn med föräldrar som brister får inte det skydd och stöd som de har rätt till. Socialtjänsten avvaktar och barnen får inte samma insatser som övriga barn i Sverige när föräldrarna bedöms vara olämpliga. Barnen hamnar i kläm mellan både lagar och myndigheter, visar en ny rapport från UNICEF.

Unicef Logo Swedish
Asylsökande

Ensamkommande flyktingbarn utsätts för stora risker när de hamnar hos familjer i Sverige som ingen riktigt har koll på. Kommunerna lägger ribban lägre för vad som är godtagbara hem för de ensamkommande barnen, jämfört med andra barn.