Gå till innehållet

Gåvor från stiftelser förändrar barns liv

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. UNICEF vet att det går och vi vet hur man gör, men är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser för att utföra arbetet. Tillsammans med er skapar vi en bättre värld för alla barn.

Barn i Laos glada över tillgång till vatten

Samarbete med stiftelser

Samarbetet kan se olika ut beroende på storleken på er gåva. Vid mindre bidrag öronmärks inte pengarna till särskilda projekt, vilket innebär att UNICEF kan använda gåvan där behovet är som störst. Det gör det möjligt att se helheten, investera där pengarna behövs bäst och testa innovativa lösningar. På så vis kan vi arbeta långsiktigt och skapa varaktiga för­ändringar för barnen.

Gåvor som inte är öronmärkta sänker också administrationskostnaderna, vilket innebär att ännu mer pengar kan användas till att förändra barns liv.

Här kan du ge en icke-öronmärkt gåva. Det går också bra att sätta in valfritt belopp på Plusgiro: 90 20 01-7 eller Bankgiro: 902-0017

Stöd specifika projekt

Som stiftelse kan ni även välja att med ett större belopp stödja ett specifikt projekt. Med större bidrag och ett långsiktigt åtagande från stiftelsen har vi möjlighet att tillsammans utveckla ett samarbete som förändrar barns liv, anpassat efter stiftelsens ändamål.

Under 2020 finns det möjlighet att skänka direkt till följande projekt: 

  • Hjälp barn på flykt. Just nu är 34 miljoner barn på flykt i världen. Vi finns på plats och genomför omfattande katastrof­­insatser för att barn ska få stöd och hjälp i de krigs­­härjade länderna, i flykting­­lägren och på flykt­­vägen.
  • Hjälp barn i Syrien. Situationen för de syriska barnen är akut. När våldet nu trappas upp tvingas många barn än en gång på flykt och riskerar att skadas eller mista sina liv. Ni kan se till att fler barn får rent vatten, psyko­socialt stöd, näring, vaccin och skol­gång.
  • Ge barn i Nepal en ny chans att gå i skolan. Nepal är ett av världens fattigaste länder och många barn saknar möjlighet att gå i skolan. Var med och kämpa för att utsatta barn i Nepal får en tryggare framtid.
  • Hjälp oss att stoppa spridningen av coronaviruset. Vi arbetar för att hindra viruset från att spridas och hjälper de barn och familjer som redan har drabbats.

Här kan du läsa mer om vårt samarbete med stiftelser:

Det här erbjuder vi er

Ert stöd är oerhört värdefullt för oss, och varje år tackas samtliga stiftelser som har skänkt mer än 100 000 kronor i vår årsredovisning. Vi bjuder även in till evenemang som rör vår verksamhet och uppdaterar er om vårt arbete via nyhetsbrev. 

Välkommen att kontakta oss

Kontakta Helene Brinkenfeldt om ni vill ha mer information om något av projekten eller har några frågor. Vi besöker er gärna och berättar mer om vår verksamhet.

Tillsammans skapar vi en bättre värld för alla barn!

Helene Brinkenfeldt
Helene Brinkenfeldt
Chef företagssamarbeten och filantropi
Mobil 072-207 07 17