Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

Skatteavdrag för gåvor

Från och med den 1 juli 2019 kan du få upp till 1 500 kr i skatteavdrag för gåvor som du gett till UNICEF.

Vem kan få skatteavdrag?

  • Privatpersoner som har skänkt en gåva efter den 1 juli 2019
  • Privatpersoner som har lämnat sitt personnummer till UNICEF
  • Privatpersoner som har fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret
  • Privatpersoner som betalar skatt i Sverige. 

För gåvor via exempelvis insamlingar på Facebook kan inte skatte­reduktion ges eftersom UNICEF inte kan koppla gåvan till en specifik givare.

Skatteavdragets storlek

  • Du får avdrag för 25% av gåvobeloppet.
  • Du måste ge minst 200 kr per gåvotillfälle.
  • Du måste ge minst 2 000 kr per år. 
  • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 6 000 kr per år. Skatteavdraget blir då 1 500 kr.

Höj ditt bidrag utan att det kostar dig något extra!

Nuvarande belopp/mån  Nytt belopp/mån  Skatteavdrag*  Du betalar extra efter skatteavdrag 
150 kr 200 kr** - 50 kr 0 kr
200 kr 267 kr - 67 kr 0 kr
250 kr 333 kr - 83 kr 0 kr
300 kr 400 kr - 100 kr 0 kr
350 kr 468 kr - 117 kr 0 kr
375 kr 500 kr - 125 kr  0 kr

*Skatteavdraget kommer på din slutskattesedel
**Minsta gåvobelopp per tillfälle som ger avdragsrätt

Läs mer om skattereduktionen i vårt givarforum.