Gå till innehållet

Skatteavdrag för gåvor

Riksdagen har beslutat att återinföra skatteavdraget för gåvor. Det beslutet började gälla den 1 juli 2019, och för ideella organisationer gäller det från det datum vi blev godkända av Skatteverket. Det innebär att givare nu får skattereduktion på gåvor som skänkts till UNICEF Sverige mellan 1 augusti och 31 december 2019.

Vem kan få skatteavdrag?

  • Privatpersoner som har skänkt en gåva efter den 1 augusti 2019.
  • Privatpersoner som har lämnat sitt personnummer till UNICEF.
  • Privatpersoner som har fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret.
  • Privatpersoner som betalar skatt i Sverige. 

För gåvor via exempelvis insamlingar på Facebook kan inte skatte­reduktion ges eftersom UNICEF inte kan koppla gåvan till en specifik givare.

Skatteavdragets storlek

  • Du får avdrag för 25 procent av gåvobeloppet.
  • Du måste ge minst 200 kr per gåvotillfälle.
  • Du måste ge minst 2 000 kr per år. 
  • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 6 000 kr per år. Skatteavdraget blir då 1 500 kr.

Höj ditt bidrag utan att det kostar dig något extra!

Nuvarande belopp/mån  Nytt belopp/mån  Skatteavdrag*  Du betalar extra efter skatteavdrag 
150 kr 200 kr** - 50 kr 0 kr
200 kr 267 kr - 67 kr 0 kr
250 kr 333 kr - 83 kr 0 kr
300 kr 400 kr - 100 kr 0 kr
350 kr 468 kr - 117 kr 0 kr
375 kr 500 kr - 125 kr  0 kr

*Skatteavdraget kommer på din slutskattesedel
**Minsta gåvobelopp per tillfälle som ger avdragsrätt

Läs mer om skattereduktionen i vårt givarforum.